บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารจัดงานพบปะผู้บริหารระดับสูงและสื่อมวลชนภายใต้งาน Digital Thailand Big Bang 2019

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562