บริการ
TH
EN
TH
CN

Internationics, IT & Telecom Trade Show (ITCN Asia 2019) ครั้งที่ ๑๙

งานแสดงสินค้า Internationics, IT & Telecom Trade Show (ITCN Asia 2019) ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน เป็นงานแสดงสินค้าและการสัมมนานาชาติที่เกี่ยวกับ E-Commerce และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดโดย บริษัท Ecommerce Gateway (Pvt.) Ltd. ในฐานะสมาชิกของ The Global Assoclation of Exhibition Industry โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมปากีสถาน และ Pakistan Telecom Authority

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อผู้จัดงานฯ ได้โดยตรงที่ Mr. Umair Nizam รองประธานบริษัทฯ ผู้อำนวยการงานแสดงสินค้า ICTN Asia 2019 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หมายเลขโทรศัพท์ +๙๒ ๓๓๕ ๓๕๗๒๒๘๐ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://itcnasia.com

ดาวน์โหลดไฟล์
pdf (1).png