บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ราคากลาง download ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ไฟล์ประกาศ:download เปิดรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งเเต่งวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2562

วันที่ประกาศร่าง TOR: 16 มิถุนายน 2562

ประกาศเว็บไซค์สำนักงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา ครั้งที่ 2
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา ครั้งที่ 3 ประกาศวันที่ 4 ตุลาคม 2562