บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "ITU Telecom World 2016"

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: pc-pr6001002.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 7 ตุลาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560