บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่: 15/06/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศ
รายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
“depa Mini Transformation Voucher” (Batch#1)

รายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม “depa Mini Transformation Voucher” สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (depa) ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการ จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม SMEs ด้วย "depa Mini Transformation Voucher" เพื่อดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยได้รับสมัครผู้ประกอบการฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะต้องเป็นสินค้าและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายในของบริษัท อาทิเช่น ระบบ ERP, CRM, POS, HRM เป็นต้น
ทั้งนี้มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้
 


**ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2561  
ผู้ประกอบการ SMEs (users ผู้ใช้งาน) ที่สนใจขอรับการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณประภาพร ติวเฮือง
99/30 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 
ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี 11120
โทร. 086-710-5191