บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาปรับปรุง ดูแล และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: IT Mant Price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 3 กันยายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 3 กันยายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re ma it.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 3 กันยายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 3 กันยายน, 2561