บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 1ธันวาคม 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565