บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า เฟ้นหาพันธมิตร

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานเพื่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติผู้ประกอบการ SMEs เกษตร และชุมชน สนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)

เอกสารประกาศการรับสมัคร

คุณสมบัติ : เป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

พื้นที่เป้าหมาย ดาวน์โหลด

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 15 มกราคม 2565

ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ 16 มกราคม 2565 - วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการพิจารณา : ภายในเดือนมีนาคม 2565

เอกสารเพิ่มเติม

  1. เอกสารข้อเสนอโครงการ ดาวน์โหลด
  2. ข้อเสนอโครงการ Concept idea ดาวน์โหลด
  3. แบบฟอร์มขอบเขตและแผนการดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลด