บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน “MIPCOM 2016” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: p026-2559.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 13 กันยายน 2559

ไฟล์ประกาศ: list026_2559.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 22 กันยายน 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re026_2559.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 22 กันยายน 2559

ปีงบประมาณ: 2559