บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารโครงการศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-Auction (สาขาขอนแก่น)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: p-NEDCC (1).pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 25 พฤษภาคม 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 21 สิงหาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการจัดจ้าง NEDCC.pdf

ไฟล์ประกาศ: เปิดขายซองเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 25 พฤษภาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560