บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่่อสารเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p.pr_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 12 มกราคม 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 28 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: RE_PR DE.pdf

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็น ตั้งแต่วันที่ 12-19 มกราคม 2560

วันที่ประกาศร่าง TOR: 12 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดขายซองเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 6-10 มีนาคม 2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 6 มีนาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560