บริการ
TH
EN
TH
CN

เริ่มแล้ว! Pitching Day คัดเลือกสตาร์ทอัพที่ขอรับทุน depa Digital Startup Fund Round 2

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี ดร. วาริน รัชนานุสรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกสตาร์ทอัพที่ขอรับทุน depa Digital Startup Fund Round 2 ในวันแรก ซึ่งมีผู้สมัครขอรับทุนในรอบแรกถึง 54 รายจากทั่วประเทศ

โดยกรรมการคัดเลือกในวันแรกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านดังนี้

 1. ดร. วาริน รัชนานุสรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 2. คุณพลภัทร ทรงธัมจิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และผู้ร่วมก่อตั้ง GetLinks
 3. คุณณพวัฒน์ มุกตพันธุ์ User Experience Director, Finnomena
 4. คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Eventpop
 5. คุณชิตพล มั่งพร้อม ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง Zanroo

ผลการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุน มีดังนี้

รายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Investor Pitch เพื่อรับการสนับสนุนผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund Round 2 สำหรับระยะการเริ่มต้นธุรกิจ (S2) จำนวน 17 ราย ได้แก่

 1. S-Child
 2. POS Partner
 3. Zchoolmate
 4. แดนมรณะ
 5. MEBOOK
 6. NESTED
 7. Matecon Project
 8. Goo Greens
 9. QUEST AC
 10. Algaeba
 11. Talking Bear
 12. HISOBUS
 13. VenueE
 14. Toryord
 15. Smart Car Insure Thing
 16. Tokkea
 17. Xplorer

รายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Investor Pitch เพื่อรับการสนับสนุนผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund Round 2 สำหรับระยะการเติบโต (S3) จำนวน 4 ราย ได้แก่

 1. Wake Up 24 Hrs
 2. Project Avalant
 3. LILUNA
 4. CloudCommerce