บริการ
TH
EN
TH
CN

Prime Minister's Digital Award 2019

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2019) รางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 5 ด้าน ประกอบไปด้วย Digital Youth of the year, Digital Community of the year, Digital Organization of the year และ Digital Entrepreneur of the year โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ https://www.depa.or.th/th/PM-award

สามารถสมัครได้ที่นี่

  1. Digital Youth of the year
  2. Digital Community of the year
  3. Digital Organization of the year
  4. Digital Startup of the year
  5. Digital Entrepreneur of the year

เชิญชวนร่วมเสนอรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลได้ที่ : คลิกที่นี่!

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณมนมณิสรา

โทร. 0-2026-2333 ต่อ 1406 หรือ คุณอรวรรณ

โทร. 0-2026-2333 ต่อ 4203 หรือ pmawards@depa.or.th