บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดการส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Professional โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price-pro-9.4.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 14 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: list-professional.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 30 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: RE_PRO.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 2 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 ธันวาคม 2559

วันที่ประกาศร่าง TOR: 14 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 6-13 มกราคม 2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 6 มกราคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560

ไฟล์ประกาศเปลี่ยนแปลง: เปลี่ยนแปลงประกาศ

วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง: จันทร์, 20 กุมภาพันธ์, 2560