บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศสำนักงาน เรื่อง การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

กำหนดยื่นเสนอราคาได้ตั้งเเต่งวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565

ดาวน์โหลด