บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-rent com45_001.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 7 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกาศ: เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 17 พ.ค 62 สามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2562

วันที่ประกาศร่าง TOR: 7 พฤษภาคม 2562

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 10 พฤษภาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 10 พฤษภาคม, 2562