บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าพื้นที่สำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ2563-2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562