บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565