บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: raakhaaklaang_rpph.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 27 กันยายน 2559

ปีงบประมาณ: 2560