บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ "Digital Thailand Big Bang 2017" โดยวิธีพิเศษ

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: พิเศษ

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง งาน DTBB 2017.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 17 กรกฎาคม 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 17 กรกฎาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: RE_DTBB.pdf

ปีงบประมาณ: 2560