บริการ
TH
EN
TH
CN

สูตรการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตร "เกษตรยุคใหม่ต้องรู้"

ดีป้า ร่วมกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันอาหาร เชิญชวน เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจที่มีหัวใจรักการเกษตร ร่วมเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำการเกษตร กับหลักสูตรออนไลน์ “เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้” เรียนฟรี แล้วคุณจะมองการเกษตรไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:DEPA-MOOC+depa005+2019_T1/about