บริการ
TH
EN
TH
CN

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs)

ธนาคาร UOB ร่วมกับบริษัท เดอะฟินแล็บ (สิงคโปร์) จัดอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ(SMEs) ภายใต้โปรแกรมชื่อว่า "Smart Business Tranformation Programme" การจัดโปรแกรมในครั้งนี้ ทางธนาคารฯ โดยสายงานด้าน Digital Engagement and Fintech Innovation ดำเนินประสานงานเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนเพื่อมาบรรยาย และเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มการอบรม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564