บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างโครงการสื่อส่งเสริมการใช้โซเชียล สร้างสรรค์ ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง :download
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565