บริการ
TH
EN
TH
CN

depa หนุน สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ร่วมจัดงาน "Thailand Software Fair 2018” ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

14 พ.ย 2561 depa หนุน สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ร่วมเป็นพันธมิตรจัดงาน "Thailand Software Fair 2018” กับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นี้ ซึ่งในวันนี้คุณสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต (ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ) เป็นผู้แทนสำนักงานฯ เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว

การจัดงาน Thailand Software Fair 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐและอุตสาหกรรมทั่วไป และเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้มีข้อมูลเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นอย่างมีประสิทธิภายและบูรณาการธุรกิจเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 รวมถึงกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนของประเทศในอนาคต เพื่อรองรับศตวรรษ 21 ต่อไป