บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565