บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และสมาร์ทดีไวซ์ และบริการดิจิทัลฯ

การประกวดราคาจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และสมาร์ทดีไวซ์ และบริการดิจิทัล ประจำปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564