บริการ
TH
EN
TH
CN

การซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล สำหรับโครงการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ

การซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล สำหรับโครงการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565