บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "งาน Thailand Digital Game Arena 2016"

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: price-game_arena.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 1 สิงหาคม 2559

วันที่ประกาศรายชื่อ: 11 สิงหาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2559