บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมขยายช่องทางและเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจในต่างประเทศ (Thailand Software Delegation Program)

วันที่: 10/04/2561 | ส่วนกลาง

รายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมขยายช่องทางและเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจในต่างประเทศ (Thailand Software Delegation Program) ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

๑. บริษัท โคแมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
๒. บริษัท ไอทีอี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
๓. บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด
๔. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
๕. บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
๖. บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
๗. บริษัท บุ๊กค์คาเซ่ จำกัด