บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดโครงการ

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. เอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ)
  2. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน (depa RA-01-T)
  3. สไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ (Form Concept Idea)
  4. เอกสารประกอบการพิจารณา (รายละเอียดแสดงในภาคผนวกของแบบฟอร์ม depa RA-01-T)ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. กรอกข้อมูลเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx) และแบบฟอร์ม depa-RA-01-T ให้ครบถ้วน
  2. พิมพ์เอกสารตามข้อ 1 ที่กรอกเสร็จแล้ว และลงลายมือชื่อในเอกสาร
  3. สแกนสีเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx) และแบบฟอร์ม depa-RA-01-T ในรูปแบบไฟล์ .pdf
  4. ส่งไฟล์ที่กรอก (ตามข้อ 1) และไฟล์ที่สแกนที่มีการลงลายมือชื่อ (ตามข้อ 2) ส่งไปยังหน่วยร่วมดำเนินการ ส่งมาที่อีเมล์ [email protected] โดยกำหนดชื่อเรื่องว่า “ขอรับการสนับสนุนdepa transformation_(ตามด้วยชื่อบริษัท)”
  5. กรอกข้อมูลเบื้องต้นของข้อเสนอโครงการ ตามลิงค์ https://www.forms.gle/G9qK3ubQVRRAS2S6A

ติดต่อสอบถามข้อมูล
คุณชนารดี พรวิสกุล ผู้ช่วยประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดชลบุรี ศาลาประชาคม "รวมใจชน" ถนนตำหนักน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์ติดต่อ 09 8287 0595 , 09 7242 1069
อีเมล์ [email protected]