บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: pB0.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 4 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 15 มิถุนายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re phr.pdf

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 4-11 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศร่าง TOR: 4 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกาศ: ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 5 มิ.ย 61

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 18 พฤษภาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561