บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย

การประกวดราคาจ้างผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 19 เมษายน 2565

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565