บริการ
TH
EN
TH
CN

ปดศ.ควง depa สานสัมพันธ์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เตรียมเปิดช่องธุรกิจไทยใน World Expo 2020 Dubai

เมื่อวันที่ 26-27 พ.ย. ที่ผ่านมา นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ Commissioner General of Section of Thailand Pavilion พร้อมด้วย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และผู้อำนวยการโครงการ World Expo 2020 Dubai เข้าร่วมการประชุม International Participants Meeting 2018 ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการจัดงานฯ แผนงาน กฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการเตรียมงานของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมจัดงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นางสาวอัจฉรินทร์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ว่า“World Expo 2020 Dubai ที่จะจัดขึ้นระหว่างเดือนต.ค. 2563 - เม.ย. 2564 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไทยเลือกนำเสนอภาพอนาคตของประเทศบนพื้นที่ไซส์ L หรือประมาณ 3,600 ตร.ม. แทนที่จะเป็นพื้นที่ไซส์ M อย่างที่เคยเป็นมาโดยตลอด การตัดสินใจในครั้งนี้เป็นเพราะเรามองเห็นโอกาสในการนำเสนอความพร้อมของประเทศทั้งในด้านการค้าและการลงทุนหลังจากเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่อง Mobility ซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างผู้คน องค์กร และประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทางประเทศเจ้าภาพคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงาน World Expo 2020 Dubai กว่า 25 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยก็จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยมชม Thailand Pavilion อย่างน้อย 7% หรือประมาณ 2 ล้านคนเกิดความประทับใจและกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนตามมาในอนาคต”

“เนื้อหาในการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในขั้นตอนของการก่อสร้าง ซึ่งประเทศไทยก็รีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้อยู่ในแผนงานที่ทางคณะผู้จัดงานได้กำหนดระยะเวลาไว้และน่าจะเริ่มการก่อสร้าง Thailand Pavilion ได้ในช่วงต้นปี 2562 ในขณะเดียวกันเราก็เร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพลักษณ์ของประเทศด้วย ซึ่งในส่วนนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ทั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การบินไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการให้ข้อมูลเชิงลึกตลอดจนคำแนะนำในการจัดกิจกรรมในช่วงที่เรามาร่วมประชุม IPM 2018 ที่ดูไบ โดยข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์มากในการไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมที่จะจัดขึ้นใน Thailand Pavilion ต่อไป” ดร.กษิติธรกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ World Expo 2020 Dubai

World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์อันดับ 3 ของโลก รองจากกีฬาโอลิมปิกและฟุตบอลโลก ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุก 5 ปี โดยในครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 รวมระยะเวลาแสดงงานทั้งสิ้น 6 เดือน