บริการ
TH
EN
TH
CN

YouTube x depa: Professional YouTube Creators for Thais

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ Youtube ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานเพื่อคนไทย เปิดโครงการ “YouTube x depa : Professional YouTube Creators for Thais” สนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นประโยชน์ ทั้งด้านการศึกษาความรู้ตลอดจนการประกอบอาชีพและสนับสนุนการทำธุรกิจ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ยูทูเบอร์(Youtuber) ผู้ประกอบการ และ ประชาชนผู้สนใจ

1622650597313.jpg

พิเศษ!! ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ Certification และ Special Code สำหรับทดลองใช้โฆษณาบน Youtube มูลค่า 3,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด)

กับ 3 หัวข้อเสริมทักษะจาก 3 ผู้เชี่ยวชาญ

Lesson.jpg

ติดต่อสอบถาม

Facebook: depa Thailand https://www.facebook.com/depathai

Line Official: @depathailand https://lin.ee/c71YR14

โทร: 02-026-2333 (#4102 , 4106)