รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN
Please Select

พื้นที่รับผิดชอบ

  • ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก

ที่ตั้ง  

  • อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก เลขที่ 555 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230


      https://goo.gl/maps/Sy1hrXRzAGrVrWFz6

  • E-mail: dce-er@depa.or.th

  • โทร: 02-026-2333 ต่อ 6402-6405


Load More
Load More
Load More

       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาตะวันออกดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล ผ่านมาตรการ “depa Digital Manpower Fund” ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ และระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

Load MoreLoad More