บริการ
TH
EN
TH
CN
depa เขตพื้นที่ภาคเหนือ
Please Select

พื้นที่รับผิดชอบ

  • เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน

ที่ตั้ง  

  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน

    158 ถนนทุ่งโฮเต็ล  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000

  • E-mail: nun@depa.or.th

  • โทรศัพท์ : 053-247282  โทรสาร: 053-247-272

Load More

พื้นที่รับผิดชอบ

  • พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,ตาก,พิจิตร,นครสวรรค์,อุทัยธานี,กำแพงเพชร

ที่ตั้ง  

  • อาคารเอกาทศรถ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99/9  หมู่9  ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000

      https://goo.gl/maps/5nBJiSVS7E2fkR5T8

  • E-mail:   dnr-ln@depa.or.th

Load More