บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
Please Select
 
โครงการ The Smart City Solutions Awards 2022

ประกาศรางวัล Smart City Solutions Awards 2022 

ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการประกวดได้ที่นี่ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1