บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
Please Select
 
โครงการ The Smart City Solutions Awards 2023


ขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานที่ชนะการประกวด The Smart City Solutions Awards 2023  ซึ่งดีป้าเฟ้นหาระบบบริการเมืองอัจฉริยะดีเด่นในแต่ละสมาร์ต ซึ่งให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  โดยผู้ที่ชนะการประกาศในแต่ละสมาร์ต ประกอบด้วย1. Smart Environment 

รางวัลระดับดีเลิศ 1 รางวัล ได้แก่ ระบบบริหารจัดการคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อชาวนครรังสิตอย่างยั่งยืน โดย เทศบาลนครรังสิต

รางวัลระดับดี  3  รางวัล ได้แก่

- Phutai Panna Smart Trash Bin for Smart City: STB4SC นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ โดย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

- การนำชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงป้อนเผาไหม้ร่วมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ

- คลองแม่ข่า สายน้ำแห่งชีวิต เสริมเศรษฐกิจ สร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดย เทศบาลนครเชียงใหม่


2. Smart Governance

รางวัลระดับดีเลิศ 1 รางวัล ได้แก่ ซอฟต์แวร์บริหารงานค่าธรรมเนียมอัจฉริยะ โดย เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ร่วมพัฒนาเมือง จำกัด

รางวัลระดับดี 6 รางวัล ได้แก่

- แพลตฟอร์ม SMART PRAPA ทางเลือกใหม่ของการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดย เทศบาลนครพิษณุโลก

- โครงการจุดบริการ E-node ตำบลบ้านกลาง โดย เทศบาลตำบลบ้านกลาง 

- โครงการพัฒนาระบบบริการประชาชนในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Smart-Takhli ) “แจ้งทุกข์/แจ้งเหตุ”ของเทศบาลเมืองตาคลี โดย เทศบาลเมืองตาคลี

-ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) โดย เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา

-โครงการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดู สู่บ้านกลาง เมืองอัจฉริยะ (Traffy Fondue to BK Smart city) โดย เทศบาลตำบลบ้านกลาง 

- Buakkhang E-service โดย เทศบาลตำบลบวกค้าง

.

3. Smart Living

รางวัลระดับดีเลิศ 1 รางวัล ได้แก่  สัตวแพทย์ออนไลน์ โดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รางวัลระดับดี 5 รางวัล ได้แก่

-โครงการ การให้บริการสาธารณสุขภายใต้ระบบปฏิบัติการ Digital platform โดย เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

-“NPK Hospital” ระบบให้บริการสาธารณสุข Line OA โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

-โครงการระบบการเเพทย์ฉุกเฉิน1669 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

-นวัตกรรมศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง โดย เทศบาลเมืองทุ่งสง

- ศูนย์อำนวยการและควบคุมรักษาความปลอดภัย โดย เทศบาลเมืองแม่เหียะ

.

4.Smart Mobility

 รางวัลระดับดีเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ CMU Smart Surveillance โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

5. Smart People

รางวัลระดับดีเลิศ - ไม่มีผู้ได้รับ รางวัล :

รางวัลระดับดี 2 รางวัล ได้แก่

-โครงการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  โดย เทศบาลนครยะลา

-Metaverse classroom โดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


โดย Smart Economy และ Smart Energy ไม่มีผู้ได้รับรางวัล


ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ https://short.depa.or.th/qZ6qq
โครงการ The Smart City Solutions Awards 2022

ประกาศรางวัล Smart City Solutions Awards 2022 

ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการประกวดได้ที่นี่ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1