บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
Please Select
 
กิจกรรม Boot Camp


     The Smart City Ambassadors โครงการที่เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ มีใจอยากพัฒนาภูมิลำเนา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้มีการคัดเลือกคนรุ่นใหม่รักบ้านเกิด จำนวน 30 คน จากเมืองในเขตส่งเสริมและเมืองที่มีความสนใจจะยื่นขอเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อเข้าร่วมโครงการ รวม 30 เมือง ใน 26 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะสำคัญจำเป็นด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพร้อมตัวแทนหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง หรือกัปตัน เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เป็นระยะเวลารวมตลอดโครงการ 12 เดือน

     Smart City Ambassadors ทั้ง 30 คน พร้อมกัปตัน จะได้ร่วมกันทำกิจกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และทักษะจากวิทยากรชั้นนำ และตัวจริงในวงการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ใน Smart City Boot Camp พร้อมได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ นอกจากนี้เหล่า Ambassadors ทั้ง 30 คนนี้ ยังมีโอกาสได้เสนอแนวคิดเพื่ิอร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในถิ่นฐานบ้านเกิดของพวกเขา พร้อมโอกาสการร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมืองในระยะยาว แถมยังมีค่าตอบแทนรายเดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ คาดหวังว่าโครงการนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำงานด้านการพัฒนาเมืองต่อไป 

แผนการดำเนินกิจกรรม


หลักสูตร


ตารางเรียน

หมายเหตุ: กิจกรรมออฟไลน์ถูกเลื่อนออกไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 28 ก.ย. 2564 


ทำเนียบเด็ก 30 คนกิจกรรม Smart City Ambassador Boot Camp 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรม


ตารางกิจกรรม

คู่มือกิจกรรม