บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
Please Select
 
กิจกรรม The Smart City Ambassadors #2

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และกิจกรรมภายในโครงการได้ ที่นี่ 

กิจกรรม สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เป็น Smart City

:

เปิดรับหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)

สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เป็น Smart City

สิทธิประโยชน์ สุด Exclusive หร้อมโอกาสมากมาย ห้ามพลาด !!!!!!

>>> Smart City Ambassador ประจำเมือง ช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยขับเคลื่อน ตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปี

>>> ได้เข้าร่วม Boot Camp และกิจกรรมยกระดับพัฒนาทักษะการพัฒนาเมือง จากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำเทคโนโลยีมากมาย

>>> Site Visit พื้นที่เมืองอัจฉริยะจริง

>>> ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน หน่วยงานที่ส่งเอกสารครบสมบูรณ์ตามเงื่อนไขจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการก่อน  

**ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายการพัฒนาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 1 จังหวัด กำหนดโควตาไม่เกิน 2 หน่วยงาน โดยเงื่อนไขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ

>>> หน่วยงานรัฐและเอกชน เจ้าของพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ เช่น เทศบาล อบต สำนักงานจังหวัด นิติบุคคลที่ถือครองพื้นที่ ฯลฯ

>>> มีผู้นำเห็นความสำคัญและเข้าใจเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

>>> มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะ

>>> มีความพร้อมจะรับบุคลากรเข้าร่วมงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

>>> มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร The Fundamentals of Smart City ของ สศด. (สามารถเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/depa-csco)

หน่วยงานที่สนใจ กรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารการออนไลน์ ได้ที่ >> https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร >> https://bit.ly/เอกสารSmartCityAmbassador2

Clip ประมวลภาพกิจกรรม SCA1 >> bit.ly/SCA1_VDO

UPDATE รายชื่อหน่วยงานได้เข้าร่วมโครงการทาง website: www.smartcitythailand.or.th

สอบถามเพิ่มเติม >> 089-711-7057 (ทมะ), 090-978-2142 (ศิริพร)

ข้อมูลเกณฑ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ >> https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan


กิจกรรมสำหรับคนรักบ้านเกิด

  

คนรักบ้านเกิด เตรียมพร้อม... เราต้องการคุณ  !!??

มาร่วมพัฒนาเมืองน่าอยู่ Smart City กัน จุก ๆ จัดปั๊ยยย 150 คน 150 เมือง ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ตามเสียงเรียกร้อง

ผู้สนใจ >> สมัครเข้าร่วมโครงการ The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)

ส่งเอกสารการสมัคร และ Clip VDO (ไม่เกิน 3 นาที) ได้ที่ >>> https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9

ประกาศรับสมัคร >> https://bit.ly/เอกสารSmartCityAmbassador2

สิทธิประโยชน์ เบื้องต้น

>>> รับเงินเดือน 17,000 บาท 1 ปี

>>> ร่วมกิจกรรม Smart City Ambassador Boot Camp ยกระดับทักษะพัฒนา Smart City สุดเข้มข้น เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่

>>> ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง

Clip ประมวลภาพกิจกรรม SCA1 >> bit.ly/SCA1_VDO

ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 1 เมษายน – 21 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม >> 089-711-7057 (ทมะ), 090-978-2142 (ศิริพร)