บริการ
TH
EN
TH
CN
depa ภาคเหนือตอนบน
Please Select

พื้นที่รับผิดชอบ

  • เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน

ที่ตั้ง  

  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน

    158 ถนนทุ่งโฮเต็ล  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000

  • E-mail: nun@depa.or.th

  • โทรศัพท์ : 053-247282  โทรสาร: 053-247-272

Load More

Load More


Load More

Load More

Load More