Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Activity News
"ดีป้า" ชวนนักพัฒนา Smart City เข้าเเข่งขันโครงการ Thailand Smart City Week 2020 Hackathon
19 Sep 2020
25
Public Relations
เชิญชวน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Denso's Lean IoT
18 Sep 2020
7
Public Relations
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกับ บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "DX Webinar"
16 Sep 2020
7
Announcement News
ดีป้า ตามหาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพ ร่วมออกบูธโครงการฟื้นฟูผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ดิจิทัลและสตาร์ทอัพ หลังโควิด-19
15 Sep 2020
39
Public Relations
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกับ บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "Unboxing Tech Series#2 by Offeo"
14 Sep 2020
6
Public Relations
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกัน บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "Smart Business Transformation Programme"
28 Aug 2020
5
Public Relations
การพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สำหรับประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง)
10 Aug 2020
15
Public Relations
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
06 Aug 2020
12
Public Relations
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ จากโครงการ depa Digital Transformation Funds ประจำปี 2563
05 Aug 2020
57
Public Relations
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ภายใต้หลักสูตรที่ชื่อว่า "คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs"
22 Jul 2020
13
Public Relations
ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา “Traffy Fondue”
21 Jul 2020
3
Announcement News
การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
20 Jul 2020
14