Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 Jan 2021
7
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 Jan 2021
2
Announcement News
รับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในหลักสูตร Cybersecurity, Programming
21 Dec 2020
174
Announcement News
รับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในหลักสูตร สูงวัย สร้างสรรค์
21 Dec 2020
139
Activity News
“ดีป้า” ประกาศเลื่อนการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang: Digital Station”
21 Dec 2020
17
Announcement News
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ ของอาคารศูนย์บริการดิจิทัลครบวงจร ในพื้นที่ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ พ.ศ. 2563
21 Dec 2020
14
Announcement News
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ ของอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ในพื้นที่ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ พ.ศ. 2563
18 Dec 2020
10
Public Relations
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
18 Dec 2020
17
Public Relations
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
17 Dec 2020
13
Public Relations
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญสตาร์ทอัพสมัครเข้าร่วมโครงการ "Scaling Healthcare Through Innovation"
08 Dec 2020
37
Public Relations
บริษัท Tata Consultancy Services (TCS) สํานักงานเมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย จัดประกวดเขียนโปรแกรม TCS Global Coding Contest: CodeVita Season 9
01 Dec 2020
9
Public Relations
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “ตลาดนัดเทคโนโลยีภาคตะวันออก”
13 Nov 2020
13