Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Announcement News
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
14 Jan 2020
Announcement News
การรับสมัครหน่วยงานเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือ ประกวดสร้างความตระหนักในอุตสาหกรรมดิจิทัล
03 Jan 2020
Public Relations
IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร
27 Dec 2019
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท
27 Dec 2019
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
27 Dec 2019
Public Relations
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) นักพัฒนาระบบเพื่อการเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Marker for Agriculture)
24 Dec 2019
Public Relations
World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest
24 Dec 2019
Public Relations
สสส. รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
18 Dec 2019
Activity News
"ดีป้า" สนับสนุนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี ส่งแอปฟาร์มแคร์ ดูแลประชาชน ค้นร้านขายยาคุณภาพ มีเภสัชให้คำปรึกษา ใช้ยาให้ตรงโรค
27 Nov 2019
Public Relations
กลับมาอีกครั้ง! “Blockchain Thailand Genesis 2019”
27 Nov 2019
Public Relations
depa invited to join an event "The Future Energy Show Thailand 2019" an exciting new event for Thailand
25 Nov 2019
Public Relations
เรียนเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 5
22 Nov 2019