Products & Services
EN
EN
TH
CN

คลังความรู้ depa

Please Select
บทความ
Coding ทักษะพื้นฐานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
26 Mar 2021
50
บทความ
ปัจจัยการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในระดับประเทศและระดับโลก
26 Mar 2021
36
บทความ
การลงทุนใน Startup ไทยจากมุมมองของภาครัฐ
26 Mar 2021
18
บทความ
Investment Quarterly Gaming
25 Jan 2021
83
บทความ
Agriculture landscape in thailand
17 Dec 2020
91
บทความ
Health Monitoring Platform
10 Nov 2020
87
บทความ
"เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ พร้อมรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่" / “เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ ตอบโจทย์ฐานวิถีชีวิตใหม่” “เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ ภาพสะท้อนฐานวิถีชีวิตใหม่”
10 Nov 2020
53
บทความ
“การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย”
09 Nov 2020
48
บทความ
“Smart City” (เมืองอัจฉริยะน่าอยู่) คืออะไร เกี่ยวอะไรกับคนในวงการออกแบบ?
09 Nov 2020
95
บทความ
การปรับตัวของสถาปนิกในยุค 4.0
09 Nov 2020
28
บทความ
dSURE ตัวช่วยของผู้บริโภคและกลไกการยกระดับอุปกรณ์ดิจิทัลของไทย
09 Nov 2020
35
บทความ
ดุลยภาพแห่งสิทธิของคนพิการกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
09 Nov 2020
19
บทความ
Some observations on applying for an invention patent to promote the digital economy
09 Nov 2020
13
บทความ
ธรรมชาติที่ยั่งยืนหลังยุคโควิด-19
09 Nov 2020
24
บทความ
ดาต้าแคตตาล็อก (Data Catalog) จะช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ covid-19 ได้อย่างไร
09 Nov 2020
26
บทความ
COVID-19 กับการเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนไดออกไซด์ในไทย
05 Nov 2020
12
บทความ
ตัวอย่างการใช้ Big Data เพื่อส่งเสริมการลงทุน
05 Nov 2020
75
บทความ
Digital Disruption กับนักช็อปไทยในยุคโควิด-19
05 Nov 2020
43
บทความ
eSports เกมที่เป็นมากกว่าเกม
05 Nov 2020
45
บทความ
เทคโนโลยี Blockchain กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
15 Sep 2020
77
บทความ
Inclusive Innovation กับการขับเคลื่อนชุมชนดิจิทัล
15 Sep 2020
44
บทความ
ความท้าทายของการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลกับทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมของคนในสังคม
15 Sep 2020
98
บทความ
วิกฤตและโอกาสของพนักงานธนาคารในยุคดิจิทัล
15 Sep 2020
28
บทความ
A Case Study Phuket City Data Platform
25 Aug 2020
62
บทความ
Digital Literacy กับสังคมผู้สูงอายุ
25 Aug 2020
78
บทความ
Food Tech กับโลกของอาหารที่เปลี่ยนไป
17 Aug 2020
58
บทความ
ปลูกรักออนไลน์กับความสัมพันธ์
30 Jul 2020
27
บทความ
เทคโนโลยีวีอาร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
30 Jul 2020
47
บทความ
บิ๊กดาต้า (Big data) กับเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโควิด 19
22 Jul 2020
80
บทความ
AI กับการตลาดยุคดิจิทัล (AI Marketing in Digital World)
12 Jun 2020
100
บทความ
Machine Learning, the new era technology
12 Jun 2020
98
บทความ
Agricultural problem solving with AgTech
12 Jun 2020
108
บทความ
'5G' the Digital Revolution
12 Jun 2020
73
บทความ
Data Analytics with COVID-19
19 May 2020
96
บทความ
COVID-19 พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
19 May 2020
86
บทความ
โอกาสของโลกดิจิทัลในสังคมสูงวัย (Opportunity in Silver Economy)
16 Apr 2020
102
บทความ
โอกาสและความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของยุค Gen Z
15 Apr 2020
82
บทความ
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและห่วงโซ่อุปทาน
15 Apr 2020
96
บทความ
5G กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการแพทย์
14 Apr 2020
46
บทความ
Digital Twin คู่เสมือนดิจิทัล ในยุคแห่ง
13 Apr 2020
51
บทความ
วิธี Log In WI-FI: depa-guest
28 Feb 2020
24
Activity News
"ดีป้า" สนับสนุนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี ส่งแอปฟาร์มแคร์ ดูแลประชาชน ค้นร้านขายยาคุณภาพ มีเภสัชให้คำปรึกษา ใช้ยาให้ตรงโรค
27 Nov 2019
35
บทความ
Spearheading digital health initiatives in Thailand with the Khon Kaen Smart Health project
11 Sep 2019
15
บทความ
การสร้าง Social Enterprise ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีประเทศเกาหลีใต้
11 Sep 2019
35
บทความ
เตรียมความพร้อมรับมือ PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
11 Sep 2019
33
บทความ
การสั่งงานผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น
09 Sep 2019
28
บทความ
การกู้ยืมเงินโดยใช้วิธีส่งข้อความผ่านทางไลน์ (LINE) หรือทางเฟสบุ๊ค (facebook)
09 Sep 2019
18
บทความ
Cross-border e-commerce: ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการไทยในโลกยุคดิจิทัล
09 Sep 2019
39
บทความ
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)
09 Sep 2019
51
บทความ
Big Data กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
09 Sep 2019
44
บทความ
Investment Conditions & Incentives for Thailand’s Digital Industry
06 Sep 2019
24
บทความ
การบูรณาการ Blockchain กับการประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร
06 Sep 2019
40
บทความ
ระบบ ERP ในธุรกิจ SME
06 Sep 2019
49
บทความ
โรงงานผลิตพืช (Plant factory) เทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกแห่งอนาคต
06 Sep 2019
40
บทความ
บทเรียนจากการส่งเสริมการเรียนรู้ Coding ให้กับเยาวชนในประเทศจีน
06 Sep 2019
21
บทความ
บทเรียนจากจีนเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลสู่ตลาดโลก
06 Sep 2019
18
บทความ
มุมมองนานาชาติสู่ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ ตอนที่ 2 กรณีศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา
06 Sep 2019
6
บทความ
มุมมองนานาชาติสู่ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ ตอนที่ 1
06 Sep 2019
11
บทความ
“ดีป้า” ไม่หยุดติดอาวุธสตาร์ทอัพไทย ร่วมขับเคลื่อน ‘Drivemate’ ดีกรีสตาร์ทอัพระดับ Series A
09 Jul 2019
12
Public Relations
เปิดเทอมเติมประสบการณ์ "ดีป้า" แนะนำแอป KIDDEEPASS พาสปอร์ตความสนุกกับกิจกรรมดี ๆ ที่เด็ก ๆ ไม่ควรพลาด
16 May 2019
4
Public Relations
'SP Smartplants' modern advisor in agricultural
01 Jun 2019
17
บทความ
พลิกโฉมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ผสานเนื้อหาและความบันเทิง สู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Digital Manpower Series: Coding Thailand for the 21st Century)
23 May 2019
13
บทความ
ขอนแก่นกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ (Digital Society Series: Medical & Healthcare Smart City at Khonkaen)
23 May 2019
18
บทความ
ส่งเสริมสังคมสุขภาพดีด้วยดิจิทัล (Digital Society Series: e-Health Open Data Platform for Aged Society)
23 May 2019
15
บทความ
แพลตฟอร์ม poskar เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Digital Society Series: poskar Platform for Tourism
23 May 2019
19
บทความ
เชียงใหม่กับการทดลองระบบปิดในโรงเรือนสำหรับพืชผักผลไม้ (Smart Farm Series: Chiang Mai Plant Factory)
17 May 2019
12
บทความ
ไทยแลนด์ 4.0 ยุคแห่งการใช้ดิจิทัลพลิกโฉมเกษตรไทย Smart Farm Series: Digital Transformation in the Agricultural Sector
17 May 2019
33
บทความ
"depa กับ ภารกิจกู้ชีพ SMEs ยุคดิจิทัล” depa and SME Transformation for the Digital Age
17 May 2019
17
บทความ
รู้จักกับ Ray Chan ผู้ก่อตั้ง 9gag In Profile Series: Ray Chan, the Story of 9gag
17 May 2019
1
บทความ
รู้จักกับทิฆัมพร ทีปะปาล In profile series: Tikamporn, the Thai Animator on a global stage
17 May 2019
4
บทความ
แนวปฏิบัติการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล (IP Series: Best Practices on Digital IP Promotion)
17 May 2019
7
บทความ
ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก! (IP Series: How to avoid online copyright violation)
17 May 2019
12
บทความ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 3 (สาขาแคแรคเตอร์) Digital Content Series: Character
17 May 2019
12
บทความ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 2 (สาขาเกม) Digital Content Series: Game
10 May 2019
16
บทความ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 1 (สาขาแอนิเมชั่น) Digital Content Series: Animation
10 May 2019
14
บทความ
โดรนกับเกษตรไทย Tech Series: Drone for Smart Farming
10 May 2019
19
บทความ
เออาร์/วีอาร์ กับดิจิทัลคอนเทนต์ Tech Series: AR/VR in the Digital Content Industry
10 May 2019
22
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Tech Series: Cyber Security
10 May 2019
21
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ Tech Series: 3D Printing
10 May 2019
9
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Tech Series: Robotics and Automation System
10 May 2019
17
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Tech Series: Artificial Intelligence (AI)
10 May 2019
27
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและไร้คนขับ Tech Series: Electric and Autonomous Cars
09 May 2019
22
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Tech Series: Cloud Computing
09 May 2019
21
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Tech Series: Internet of Things (IoTs)
09 May 2019
26
บทความ
รู้จักกับบิ๊กดาต้า Big Data Ecosystems
09 May 2019
27
บทความ
Big Data คืออะไร
09 May 2019
37
บทความ
Thailand’s Digital Economy at a Glance
09 May 2019
71
บทความ
รู้จักกับเงินสกุลดิจิทัล (Getting to Know Cryptocurrency)
08 May 2019
8
บทความ
Startup and SME.
23 Oct 2018
13
บทความ
innovative ideas
05 Oct 2018
7
บทความ
Big Data
17 Oct 2018
14
บทความ
5 คนสำคัญ สำหรับทีม Startup คุณภาพ
04 Nov 2018
9
บทความ
OKR เทคนิคตั้งเป้าหมายเพื่อองค์กรเทคโนโลยี
04 Nov 2018
3
บทความ
หลักการ Lean ของ Startup คืออะไรกัน?
04 Nov 2018
5
บทความ
จะเป็น Smart City ต้องมีอะไรบ้าง?
04 Nov 2018
29
บทความ
4 นวัตกรรมที่ Agri-Tech Startup ควรรู้
04 Nov 2018
10
บทความ
Bitcoin กับ เงินสกุลดิจิทัลมาแล้ว!! รีบรู้จักจะได้ไม่ตกเทรนด์
04 Nov 2018
8
บทความ
Startup Trends ที่น่าสนใจจากจีนมีอะไรบ้าง
04 Nov 2018
4
บทความ
รู้จัก Blockchain ฉบับเล่าให้ใครฟังก็เข้าใจ
04 Nov 2018
16
บทความ
Blockchain มีประโยชน์อย่างไร มาดูกัน!!
04 Nov 2018
8
บทความ
ในประเทศไทยจะใช้ Blockchain ต้องทำอย่างไร?
04 Nov 2018
6
บทความ
Startup กับ SME แตกต่างอย่างไร? เลือกเป็นให้เหมาะกับคุณ
04 Nov 2018
8
บทความ
5 นวัตกรรมทางการแพทย์ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล
04 Nov 2018
5
บทความ
7 สัญญาณอันตรายเมื่อคุณโดนแฮค
04 Nov 2018
2
บทความ
Hacker มีประเภทไหนบ้าง?
04 Nov 2018
5
บทความ
ธุรกิจเป้าหมายอันดับต้นๆ ของ Hacker มีอะไรบ้าง?
04 Nov 2018
4
บทความ
Ransomware ไวรัสเรียกค่าไถ่ยอดฮิต 2018
04 Nov 2018
1
บทความ
ใช้ Smartlock อย่างไรให้ปลอดภัย?
04 Nov 2018
2
บทความ
9 ประเภทร้ายมัลแวร์ รู้ไว้รับมือ!!
04 Nov 2018
2
บทความ
รู้จัก Scam!! รัก ลวง หลอก ผ่านจอ
04 Nov 2018
4
บทความ
กลวิธีป้องกัน Scam
04 Nov 2018
5
บทความ
Botnet ภัยร้ายที่มาโดยไม่รู้ตัว!!
04 Nov 2018
2
บทความ
3-2-1 Backup Rule จำให้ขึ้นใจ ข้อมูลไม่หายชัวร์!!
05 Nov 2018
3
บทความ
5 โรคร้ายที่มากับอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์
06 Nov 2018
6
บทความ
Password attack การแฮครหัสมีวิธีไหนบ้าง?
07 Nov 2018
10
บทความ
Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัลมีอะไรบ้าง?
08 Nov 2018
22