EN
EN
TH
CN

คลังความรู้ depa

Please Select
บทความ
เทคโนโลยีดิจิทัลในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
09 Dec 2021
21
บทความ
การประเมินระดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์และการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ภายธุรกิจและองค์กร
09 Dec 2021
28
บทความ
เชียงใหม่ กับ การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด
09 Dec 2021
24
บทความ
เทคโนโลยีดิจิทัลยอดฮิตที่ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เลือกใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว
15 Oct 2021
48
บทความ
เกาะหมาก กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและความยั่งยืนให้กับพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
15 Oct 2021
34
บทความ
หลักไตรลักษณ์ กับวงล้อแห่งเทคโนโลยี
15 Oct 2021
21
บทความ
เทคโนโลยี NB-IoT กับ Smart Energy Application
11 Oct 2021
49
บทความ
Blockchain กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในวงการเงิน
11 Oct 2021
61
บทความ
การคาดการณ์อนาคต (Foresight) กระบวนการสำหรับการพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะ
11 Oct 2021
34
บทความ
ไม่เจอหน้า ไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บ
08 Oct 2021
13
บทความ
การเสพข่าวในโลกยุคดิจิทัล
06 Oct 2021
21
บทความ
โซเชียลมีเดีย เครื่องมือการทูตยุคดิจิทัล
06 Oct 2021
13
บทความ
ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: xEV) กับอุตสาหกรรมดิจิทัล
07 Oct 2021
16
บทความ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล …. สำคัญอย่างไร
06 Oct 2021
20
บทความ
OTT กับการ disrupt TV ไทย
06 Oct 2021
12
บทความ
หมู่บ้านนักพัฒนาเกษตรดิจิทัลภาคเหนือ ความหวังแห่งดินแดนล้านนา
15 Sep 2021
27
บทความ
การสำรวจข้อมูลระยะไกล เพื่อเกษตรแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี Remote Sensing
01 Sep 2021
23
บทความ
เทคโนโลยี IoT กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
01 Sep 2021
36
บทความ
เทคโนโลยี AI ลดระดับ หรือยกระดับ?
01 Sep 2021
16
บทความ
AI พลเมืองใหม่ ในสังคมไทยยุคอนาคต
01 Sep 2021
17
บทความ
Digital Transformation จาก New Normal สู่ Next Normal
01 Sep 2021
33
บทความ
เฟ้นหาวิธีการสร้างสุดยอดทีมในองค์กรด้วย Data
03 Aug 2021
27
บทความ
Health Link: แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของคนไทย
03 Aug 2021
28
บทความ
ตัวอย่าง การใช้ Data Science เพื่อวิเคราะห์หาหัวข้อของบทความงานวิจัย
03 Aug 2021
26
บทความ
AI…สามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร…ในภาวะถดถอย
27 Jul 2021
23
บทความ
เทคนิคดึงดูดลูกค้าในแบบ Netflix
27 Jul 2021
23
บทความ
Smart City Thailand Hitachi Review
08 Jul 2021
62
บทความ
Smart Health ในยุค New Normal
08 Jul 2021
34
บทความ
AR Technology เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ อย่างปลอดภัย
08 Jul 2021
42
บทความ
นวัตกรรม AI สู้ภัย COVID-19
08 Jul 2021
34
บทความ
การรับมือของแบงก์ชาติในโลกการเงินสมัยใหม่
08 Jul 2021
26
บทความ
เทคโนโลยี AI มีผลกระทบต่อการจ้างงานหรือไม่ และแรงงานต้องเตรียมพร้อมปรับตัวอย่างไร
04 Jun 2021
39
บทความ
การเสริมสร้างการฟื้นตัวของห่วงโซ่อุปทานในเอเปคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
04 Jun 2021
23
บทความ
เกษตรกรรม ทางเลือก ทางรอด
02 Jun 2021
49
บทความ
ยูนิคอร์น… ไม่ได้เป็นได้เพราะโชคช่วย
02 Jun 2021
27
บทความ
Coding ทักษะพื้นฐานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
26 Mar 2021
121
บทความ
ปัจจัยการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในระดับประเทศและระดับโลก
26 Mar 2021
73
บทความ
การลงทุนใน Startup ไทยจากมุมมองของภาครัฐ
26 Mar 2021
46
บทความ
Investment Quarterly Gaming
25 Jan 2021
114
บทความ
Agriculture landscape in thailand
17 Sep 2021
112
บทความ
Health Monitoring Platform
10 Nov 2020
91
บทความ
"เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ พร้อมรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่" / “เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ ตอบโจทย์ฐานวิถีชีวิตใหม่” “เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ ภาพสะท้อนฐานวิถีชีวิตใหม่”
10 Nov 2020
83
บทความ
“การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย”
09 Nov 2020
66
บทความ
“Smart City” (เมืองอัจฉริยะน่าอยู่) คืออะไร เกี่ยวอะไรกับคนในวงการออกแบบ?
09 Nov 2020
154
บทความ
การปรับตัวของสถาปนิกในยุค 4.0
09 Nov 2020
40
บทความ
dSURE ตัวช่วยของผู้บริโภคและกลไกการยกระดับอุปกรณ์ดิจิทัลของไทย
09 Nov 2020
38
บทความ
ดุลยภาพแห่งสิทธิของคนพิการกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
09 Nov 2020
22
บทความ
Some observations on applying for an invention patent to promote the digital economy
09 Nov 2020
16
บทความ
ธรรมชาติที่ยั่งยืนหลังยุคโควิด-19
09 Nov 2020
30
บทความ
ดาต้าแคตตาล็อก (Data Catalog) จะช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ covid-19 ได้อย่างไร
09 Nov 2020
39
บทความ
COVID-19 กับการเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนไดออกไซด์ในไทย
05 Nov 2020
13
บทความ
ตัวอย่างการใช้ Big Data เพื่อส่งเสริมการลงทุน
05 Nov 2020
89
บทความ
Digital Disruption กับนักช็อปไทยในยุคโควิด-19
05 Nov 2020
62
บทความ
eSports เกมที่เป็นมากกว่าเกม
05 Nov 2020
59
บทความ
เทคโนโลยี Blockchain กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
15 Sep 2020
87
บทความ
Inclusive Innovation กับการขับเคลื่อนชุมชนดิจิทัล
15 Sep 2020
52
บทความ
ความท้าทายของการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลกับทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมของคนในสังคม
15 Sep 2020
113
บทความ
วิกฤตและโอกาสของพนักงานธนาคารในยุคดิจิทัล
15 Sep 2020
32
บทความ
A Case Study Phuket City Data Platform
25 Aug 2020
75
บทความ
Digital Literacy กับสังคมผู้สูงอายุ
25 Aug 2020
94
บทความ
Food Tech กับโลกของอาหารที่เปลี่ยนไป
17 Aug 2020
68
บทความ
ปลูกรักออนไลน์กับความสัมพันธ์
30 Jul 2020
32
บทความ
เทคโนโลยีวีอาร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
30 Jul 2020
53
บทความ
บิ๊กดาต้า (Big data) กับเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโควิด 19
22 Jul 2020
86
บทความ
AI กับการตลาดยุคดิจิทัล (AI Marketing in Digital World)
12 Jun 2020
109
บทความ
Machine Learning, the new era technology
12 Jun 2020
109
บทความ
Agricultural problem solving with AgTech
12 Jun 2020
119
บทความ
'5G' the Digital Revolution
12 Jun 2020
81
บทความ
Data Analytics with COVID-19
19 May 2020
103
บทความ
COVID-19 พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
19 May 2020
93
บทความ
โอกาสของโลกดิจิทัลในสังคมสูงวัย (Opportunity in Silver Economy)
16 Apr 2020
106
บทความ
โอกาสและความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของยุค Gen Z
15 Apr 2020
86
บทความ
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและห่วงโซ่อุปทาน
15 Apr 2020
100
บทความ
5G กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการแพทย์
14 Apr 2020
49
บทความ
Digital Twin คู่เสมือนดิจิทัล ในยุคแห่ง
13 Apr 2020
58
บทความ
วิธี Log In WI-FI: depa-guest
28 Feb 2020
26
Activity News
"ดีป้า" สนับสนุนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี ส่งแอปฟาร์มแคร์ ดูแลประชาชน ค้นร้านขายยาคุณภาพ มีเภสัชให้คำปรึกษา ใช้ยาให้ตรงโรค
27 Nov 2019
38
บทความ
Spearheading digital health initiatives in Thailand with the Khon Kaen Smart Health project
11 Sep 2019
16
บทความ
การสร้าง Social Enterprise ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีประเทศเกาหลีใต้
11 Sep 2019
37
บทความ
เตรียมความพร้อมรับมือ PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
11 Sep 2019
33
บทความ
การสั่งงานผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น
09 Sep 2019
28
บทความ
การกู้ยืมเงินโดยใช้วิธีส่งข้อความผ่านทางไลน์ (LINE) หรือทางเฟสบุ๊ค (facebook)
09 Sep 2019
19
บทความ
Cross-border e-commerce: ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการไทยในโลกยุคดิจิทัล
09 Sep 2019
40
บทความ
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)
09 Sep 2019
58
บทความ
Big Data กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
09 Sep 2019
46
บทความ
Investment Conditions & Incentives for Thailand’s Digital Industry
06 Sep 2019
24
บทความ
การบูรณาการ Blockchain กับการประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร
06 Sep 2019
41
บทความ
ระบบ ERP ในธุรกิจ SME
06 Sep 2019
53
บทความ
โรงงานผลิตพืช (Plant factory) เทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกแห่งอนาคต
06 Sep 2019
42
บทความ
บทเรียนจากการส่งเสริมการเรียนรู้ Coding ให้กับเยาวชนในประเทศจีน
06 Sep 2019
24
บทความ
บทเรียนจากจีนเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลสู่ตลาดโลก
06 Sep 2019
19
บทความ
มุมมองนานาชาติสู่ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ ตอนที่ 2 กรณีศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา
06 Sep 2019
7
บทความ
มุมมองนานาชาติสู่ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ ตอนที่ 1
06 Sep 2019
12
บทความ
“ดีป้า” ไม่หยุดติดอาวุธสตาร์ทอัพไทย ร่วมขับเคลื่อน ‘Drivemate’ ดีกรีสตาร์ทอัพระดับ Series A
09 Jul 2019
13
Public Relations
เปิดเทอมเติมประสบการณ์ "ดีป้า" แนะนำแอป KIDDEEPASS พาสปอร์ตความสนุกกับกิจกรรมดี ๆ ที่เด็ก ๆ ไม่ควรพลาด
16 May 2019
5
Public Relations
'SP Smartplants' modern advisor in agricultural
01 Jun 2019
18
บทความ
พลิกโฉมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ผสานเนื้อหาและความบันเทิง สู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Digital Manpower Series: Coding Thailand for the 21st Century)
23 May 2019
15
บทความ
ขอนแก่นกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ (Digital Society Series: Medical & Healthcare Smart City at Khonkaen)
23 May 2019
26
บทความ
ส่งเสริมสังคมสุขภาพดีด้วยดิจิทัล (Digital Society Series: e-Health Open Data Platform for Aged Society)
23 May 2019
17
บทความ
แพลตฟอร์ม poskar เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Digital Society Series: poskar Platform for Tourism
23 May 2019
21
บทความ
เชียงใหม่กับการทดลองระบบปิดในโรงเรือนสำหรับพืชผักผลไม้ (Smart Farm Series: Chiang Mai Plant Factory)
17 May 2019
16
บทความ
ไทยแลนด์ 4.0 ยุคแห่งการใช้ดิจิทัลพลิกโฉมเกษตรไทย Smart Farm Series: Digital Transformation in the Agricultural Sector
17 May 2019
36
บทความ
"depa กับ ภารกิจกู้ชีพ SMEs ยุคดิจิทัล” depa and SME Transformation for the Digital Age
17 May 2019
18
บทความ
รู้จักกับ Ray Chan ผู้ก่อตั้ง 9gag In Profile Series: Ray Chan, the Story of 9gag
17 May 2019
1
บทความ
รู้จักกับทิฆัมพร ทีปะปาล In profile series: Tikamporn, the Thai Animator on a global stage
17 May 2019
4
บทความ
แนวปฏิบัติการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล (IP Series: Best Practices on Digital IP Promotion)
17 May 2019
9
บทความ
ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก! (IP Series: How to avoid online copyright violation)
17 May 2019
13
บทความ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 3 (สาขาแคแรคเตอร์) Digital Content Series: Character
17 May 2019
14
บทความ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 2 (สาขาเกม) Digital Content Series: Game
10 May 2019
22
บทความ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 1 (สาขาแอนิเมชั่น) Digital Content Series: Animation
10 May 2019
18
บทความ
โดรนกับเกษตรไทย Tech Series: Drone for Smart Farming
10 May 2019
26
บทความ
เออาร์/วีอาร์ กับดิจิทัลคอนเทนต์ Tech Series: AR/VR in the Digital Content Industry
10 May 2019
26
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Tech Series: Cyber Security
10 May 2019
28
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ Tech Series: 3D Printing
10 May 2019
10
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Tech Series: Robotics and Automation System
10 May 2019
22
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Tech Series: Artificial Intelligence (AI)
10 May 2019
31
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและไร้คนขับ Tech Series: Electric and Autonomous Cars
09 May 2019
28
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Tech Series: Cloud Computing
09 May 2019
28
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Tech Series: Internet of Things (IoTs)
09 May 2019
32
บทความ
รู้จักกับบิ๊กดาต้า Big Data Ecosystems
09 May 2019
29
บทความ
Big Data คืออะไร
09 May 2019
43
บทความ
Thailand’s Digital Economy at a Glance
09 May 2019
84
บทความ
รู้จักกับเงินสกุลดิจิทัล (Getting to Know Cryptocurrency)
08 May 2019
19
บทความ
Startup and SME.
23 Oct 2018
14
บทความ
innovative ideas
05 Oct 2018
9
บทความ
Big Data
17 Oct 2018
17
บทความ
5 คนสำคัญ สำหรับทีม Startup คุณภาพ
04 Nov 2018
11
บทความ
OKR เทคนิคตั้งเป้าหมายเพื่อองค์กรเทคโนโลยี
04 Nov 2018
5
บทความ
หลักการ Lean ของ Startup คืออะไรกัน?
04 Nov 2018
6
บทความ
จะเป็น Smart City ต้องมีอะไรบ้าง?
04 Nov 2018
38
บทความ
4 นวัตกรรมที่ Agri-Tech Startup ควรรู้
04 Nov 2018
17
บทความ
Bitcoin กับ เงินสกุลดิจิทัลมาแล้ว!! รีบรู้จักจะได้ไม่ตกเทรนด์
04 Nov 2018
13
บทความ
Startup Trends ที่น่าสนใจจากจีนมีอะไรบ้าง
04 Nov 2018
10
บทความ
รู้จัก Blockchain ฉบับเล่าให้ใครฟังก็เข้าใจ
04 Nov 2018
20
บทความ
Blockchain มีประโยชน์อย่างไร มาดูกัน!!
04 Nov 2018
11
บทความ
ในประเทศไทยจะใช้ Blockchain ต้องทำอย่างไร?
04 Nov 2018
10
บทความ
Startup กับ SME แตกต่างอย่างไร? เลือกเป็นให้เหมาะกับคุณ
04 Nov 2018
10
บทความ
5 นวัตกรรมทางการแพทย์ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล
04 Nov 2018
8
บทความ
7 สัญญาณอันตรายเมื่อคุณโดนแฮค
04 Nov 2018
3
บทความ
Hacker มีประเภทไหนบ้าง?
04 Nov 2018
5
บทความ
ธุรกิจเป้าหมายอันดับต้นๆ ของ Hacker มีอะไรบ้าง?
04 Nov 2018
4
บทความ
Ransomware ไวรัสเรียกค่าไถ่ยอดฮิต 2018
04 Nov 2018
1
บทความ
ใช้ Smartlock อย่างไรให้ปลอดภัย?
04 Nov 2018
3
บทความ
9 ประเภทร้ายมัลแวร์ รู้ไว้รับมือ!!
04 Nov 2018
4
บทความ
รู้จัก Scam!! รัก ลวง หลอก ผ่านจอ
04 Nov 2018
4
บทความ
กลวิธีป้องกัน Scam
04 Nov 2018
5
บทความ
Botnet ภัยร้ายที่มาโดยไม่รู้ตัว!!
04 Nov 2018
3
บทความ
3-2-1 Backup Rule จำให้ขึ้นใจ ข้อมูลไม่หายชัวร์!!
05 Nov 2018
3
บทความ
5 โรคร้ายที่มากับอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์
06 Nov 2018
9
บทความ
Password attack การแฮครหัสมีวิธีไหนบ้าง?
07 Nov 2018
12
บทความ
Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัลมีอะไรบ้าง?
08 Nov 2018
37