EN
EN
TH
CN

คลังความรู้ depa

Please Select
Articles
เราควรใช้ Soft Power อย่างไร ให้เป็นพลังขับดันคนรุ่นใหม่สนใจทักษะดิจิทัล
07 Jun 2022
35
Articles
Smart Governance ในไทย
07 Jun 2022
24
Articles
เทคโนโลยี AI ที่จะปฏิวัติการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
07 Jun 2022
14
Articles
Thailand Animation Landscape 2018 - 2022
21 Apr 2022
47
Articles
New BYD' Blade Battery จึงเป็นจุดเปลี่ยนแห่งวงการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
21 Apr 2022
24
Articles
สงครามการขนส่งแบบ Last Mile Delivery ในยุคอีคอมเมิร์ซ : กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
21 Apr 2022
32
Articles
Can Thailand build an e-commerce platform to enter the world?
21 Apr 2022
28
Articles
NFT เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
21 Apr 2022
52
Articles
MINE Smart Ferry กับอนาคตการคมนาคมทางน้ำในกรุงเทพฯ
21 Apr 2022
9
Articles
เทคโนโลยีปรับระดับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ กับการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตชาวนาไทย
21 Apr 2022
23
Articles
Smart Living ด้วยเทคโนโลยี
21 Apr 2022
32
Articles
Graph Analysis: การวิเคราะห์เชิงกราฟเบื้องต้นและตัวอย่างการประยุกต์ใช้
21 Apr 2022
17
Articles
แนวโน้มการพัฒนา AI model โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม กับการเปิดตัว SageMaker Canvas โดย Amazon
21 Apr 2022
15
Articles
เทคโนโลยีโดรน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อเกษตรกรสวนทุเรียนยุคใหม่
21 Apr 2022
22
Articles
Hyperautomation เทรนด์ใหม่ทางรอดของธุรกิจไทยหลังภาวะวิกฤติโควิด-19
21 Apr 2022
15
Articles
Expo 2020: The Absolute Guide
21 Apr 2022
3
Articles
“เลี้ยงจิ้งหรีดด้วยเทคโนโลยี” โปรตีนทรงคุณค่าแห่งโลกอนาคต
21 Mar 2022
26
Articles
Metaverse จักรวาลนฤมิต
16 Mar 2022
61
Articles
โอกาสและความท้าทายของวงการอีสปอร์ตไทย
16 Mar 2022
26
Articles
การออกแบบบริการรถขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในเมืองอัจฉริยะ
16 Mar 2022
34
Articles
อาชีพยุคดิจิทัล ความท้าทาย โอกาสและทางเลือกสำหรับคนพิการ
16 Mar 2022
36
Articles
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง
16 Mar 2022
19
Articles
เทคโนโลยีพยุงผลผลิต จากติดลบสู่รายได้ ต่อชีวิตเกษตรกร
16 Mar 2022
29
Articles
เทคโนโลยีดิจิทัลในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
09 Dec 2021
71
Articles
การประเมินระดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์และการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ภายธุรกิจและองค์กร
09 Dec 2021
71
Articles
เชียงใหม่ กับ การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด
09 Dec 2021
51
Articles
เทคโนโลยีดิจิทัลยอดฮิตที่ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เลือกใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว
15 Oct 2021
104
Articles
เกาะหมาก กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและความยั่งยืนให้กับพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
15 Oct 2021
59
Articles
หลักไตรลักษณ์ กับวงล้อแห่งเทคโนโลยี
15 Oct 2021
51
Articles
เทคโนโลยี NB-IoT กับ Smart Energy Application
11 Oct 2021
72
Articles
Blockchain กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในวงการเงิน
11 Oct 2021
108
Articles
การคาดการณ์อนาคต (Foresight) กระบวนการสำหรับการพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะ
11 Oct 2021
68
Articles
ไม่เจอหน้า ไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บ
08 Oct 2021
27
Articles
การเสพข่าวในโลกยุคดิจิทัล
06 Oct 2021
39
Articles
โซเชียลมีเดีย เครื่องมือการทูตยุคดิจิทัล
06 Oct 2021
25
Articles
ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: xEV) กับอุตสาหกรรมดิจิทัล
07 Oct 2021
45
Articles
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล …. สำคัญอย่างไร
06 Oct 2021
41
Articles
OTT กับการ disrupt TV ไทย
06 Oct 2021
28
Articles
หมู่บ้านนักพัฒนาเกษตรดิจิทัลภาคเหนือ ความหวังแห่งดินแดนล้านนา
15 Sep 2021
36
Articles
การสำรวจข้อมูลระยะไกล เพื่อเกษตรแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี Remote Sensing
01 Sep 2021
47
Articles
เทคโนโลยี IoT กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
01 Sep 2021
45
Articles
เทคโนโลยี AI ลดระดับ หรือยกระดับ?
01 Sep 2021
24
Articles
AI พลเมืองใหม่ ในสังคมไทยยุคอนาคต
01 Sep 2021
29
Articles
Digital Transformation จาก New Normal สู่ Next Normal
01 Sep 2021
60
Articles
เฟ้นหาวิธีการสร้างสุดยอดทีมในองค์กรด้วย Data
03 Aug 2021
36
Articles
Health Link: แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของคนไทย
03 Aug 2021
41
Articles
ตัวอย่าง การใช้ Data Science เพื่อวิเคราะห์หาหัวข้อของบทความงานวิจัย
03 Aug 2021
35
Articles
AI…สามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร…ในภาวะถดถอย
27 Jul 2021
30
Articles
เทคนิคดึงดูดลูกค้าในแบบ Netflix
27 Jul 2021
31
Articles
Smart City Thailand Hitachi Review
08 Jul 2021
80
Articles
Smart Health ในยุค New Normal
08 Jul 2021
45
Articles
AR Technology เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ อย่างปลอดภัย
08 Jul 2021
46
Articles
นวัตกรรม AI สู้ภัย COVID-19
08 Jul 2021
44
Articles
การรับมือของแบงก์ชาติในโลกการเงินสมัยใหม่
08 Jul 2021
34
Articles
เทคโนโลยี AI มีผลกระทบต่อการจ้างงานหรือไม่ และแรงงานต้องเตรียมพร้อมปรับตัวอย่างไร
04 Jun 2021
47
Articles
การเสริมสร้างการฟื้นตัวของห่วงโซ่อุปทานในเอเปคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
04 Jun 2021
25
Articles
เกษตรกรรม ทางเลือก ทางรอด
02 Jun 2021
68
Articles
ยูนิคอร์น… ไม่ได้เป็นได้เพราะโชคช่วย
02 Jun 2021
39
Articles
Coding ทักษะพื้นฐานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
26 Mar 2021
136
Articles
ปัจจัยการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในระดับประเทศและระดับโลก
26 Mar 2021
79
Articles
การลงทุนใน Startup ไทยจากมุมมองของภาครัฐ
26 Mar 2021
54
Articles
Investment Quarterly Gaming
25 Jan 2021
120
Articles
Agriculture landscape in thailand
17 Sep 2021
122
Articles
Health Monitoring Platform
10 Nov 2020
95
Articles
"เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ พร้อมรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่" / “เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ ตอบโจทย์ฐานวิถีชีวิตใหม่” “เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ ภาพสะท้อนฐานวิถีชีวิตใหม่”
10 Nov 2020
93
Articles
“การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย”
09 Nov 2020
72
Articles
“Smart City” (เมืองอัจฉริยะน่าอยู่) คืออะไร เกี่ยวอะไรกับคนในวงการออกแบบ?
09 Nov 2020
171
Articles
การปรับตัวของสถาปนิกในยุค 4.0
09 Nov 2020
41
Articles
dSURE ตัวช่วยของผู้บริโภคและกลไกการยกระดับอุปกรณ์ดิจิทัลของไทย
09 Nov 2020
39
Articles
ดุลยภาพแห่งสิทธิของคนพิการกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
09 Nov 2020
22
Articles
Some observations on applying for an invention patent to promote the digital economy
09 Nov 2020
16
Articles
ธรรมชาติที่ยั่งยืนหลังยุคโควิด-19
09 Nov 2020
34
Articles
ดาต้าแคตตาล็อก (Data Catalog) จะช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ covid-19 ได้อย่างไร
09 Nov 2020
39
Articles
COVID-19 กับการเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนไดออกไซด์ในไทย
05 Nov 2020
14
Articles
ตัวอย่างการใช้ Big Data เพื่อส่งเสริมการลงทุน
05 Nov 2020
94
Articles
Digital Disruption กับนักช็อปไทยในยุคโควิด-19
05 Nov 2020
64
Articles
eSports เกมที่เป็นมากกว่าเกม
05 Nov 2020
65
Articles
เทคโนโลยี Blockchain กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
15 Sep 2020
91
Articles
Inclusive Innovation กับการขับเคลื่อนชุมชนดิจิทัล
15 Sep 2020
57
Articles
ความท้าทายของการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลกับทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมของคนในสังคม
15 Sep 2020
119
Articles
วิกฤตและโอกาสของพนักงานธนาคารในยุคดิจิทัล
15 Sep 2020
33
Articles
A Case Study Phuket City Data Platform
25 Aug 2020
79
Articles
Digital Literacy กับสังคมผู้สูงอายุ
25 Aug 2020
105
Articles
Food Tech กับโลกของอาหารที่เปลี่ยนไป
17 Aug 2020
69
Articles
ปลูกรักออนไลน์กับความสัมพันธ์
30 Jul 2020
36
Articles
เทคโนโลยีวีอาร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
30 Jul 2020
57
Articles
บิ๊กดาต้า (Big data) กับเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโควิด 19
22 Jul 2020
95
Articles
AI กับการตลาดยุคดิจิทัล (AI Marketing in Digital World)
12 Jun 2020
115
Articles
Machine Learning, the new era technology
12 Jun 2020
115
Articles
Agricultural problem solving with AgTech
12 Jun 2020
125
Articles
'5G' the Digital Revolution
12 Jun 2020
87
Articles
Data Analytics with COVID-19
19 May 2020
104
Articles
COVID-19 พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
19 May 2020
97
Articles
โอกาสของโลกดิจิทัลในสังคมสูงวัย (Opportunity in Silver Economy)
16 Apr 2020
112
Articles
โอกาสและความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของยุค Gen Z
15 Apr 2020
88
Articles
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและห่วงโซ่อุปทาน
15 Apr 2020
101
Articles
5G กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการแพทย์
14 Apr 2020
52
Articles
Digital Twin คู่เสมือนดิจิทัล ในยุคแห่ง
13 Apr 2020
60
Articles
วิธี Log In WI-FI: depa-guest
28 Feb 2020
26
Activity News
"ดีป้า" สนับสนุนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี ส่งแอปฟาร์มแคร์ ดูแลประชาชน ค้นร้านขายยาคุณภาพ มีเภสัชให้คำปรึกษา ใช้ยาให้ตรงโรค
27 Nov 2019
40
Articles
Spearheading digital health initiatives in Thailand with the Khon Kaen Smart Health project
11 Sep 2019
16
Articles
การสร้าง Social Enterprise ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีประเทศเกาหลีใต้
11 Sep 2019
37
Articles
เตรียมความพร้อมรับมือ PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
11 Sep 2019
35
Articles
การสั่งงานผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น
09 Sep 2019
28
Articles
การกู้ยืมเงินโดยใช้วิธีส่งข้อความผ่านทางไลน์ (LINE) หรือทางเฟสบุ๊ค (facebook)
09 Sep 2019
20
Articles
Cross-border e-commerce: ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการไทยในโลกยุคดิจิทัล
09 Sep 2019
43
Articles
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)
09 Sep 2019
61
Articles
Big Data กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
09 Sep 2019
51
Articles
Investment Conditions & Incentives for Thailand’s Digital Industry
06 Sep 2019
25
Articles
การบูรณาการ Blockchain กับการประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร
06 Sep 2019
45
Articles
ระบบ ERP ในธุรกิจ SME
06 Sep 2019
58
Articles
โรงงานผลิตพืช (Plant factory) เทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกแห่งอนาคต
06 Sep 2019
47
Articles
บทเรียนจากการส่งเสริมการเรียนรู้ Coding ให้กับเยาวชนในประเทศจีน
06 Sep 2019
26
Articles
บทเรียนจากจีนเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลสู่ตลาดโลก
06 Sep 2019
20
Articles
มุมมองนานาชาติสู่ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ ตอนที่ 2 กรณีศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา
06 Sep 2019
7
Articles
มุมมองนานาชาติสู่ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ ตอนที่ 1
06 Sep 2019
12
Articles
“ดีป้า” ไม่หยุดติดอาวุธสตาร์ทอัพไทย ร่วมขับเคลื่อน ‘Drivemate’ ดีกรีสตาร์ทอัพระดับ Series A
09 Jul 2019
14
Public Relations
เปิดเทอมเติมประสบการณ์ "ดีป้า" แนะนำแอป KIDDEEPASS พาสปอร์ตความสนุกกับกิจกรรมดี ๆ ที่เด็ก ๆ ไม่ควรพลาด
16 May 2019
5
Public Relations
'SP Smartplants' modern advisor in agricultural
01 Jun 2019
19
Articles
พลิกโฉมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ผสานเนื้อหาและความบันเทิง สู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Digital Manpower Series: Coding Thailand for the 21st Century)
23 May 2019
15
Articles
ขอนแก่นกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ (Digital Society Series: Medical & Healthcare Smart City at Khonkaen)
23 May 2019
29
Articles
ส่งเสริมสังคมสุขภาพดีด้วยดิจิทัล (Digital Society Series: e-Health Open Data Platform for Aged Society)
23 May 2019
18
Articles
แพลตฟอร์ม poskar เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Digital Society Series: poskar Platform for Tourism
23 May 2019
23
Articles
เชียงใหม่กับการทดลองระบบปิดในโรงเรือนสำหรับพืชผักผลไม้ (Smart Farm Series: Chiang Mai Plant Factory)
17 May 2019
17
Articles
ไทยแลนด์ 4.0 ยุคแห่งการใช้ดิจิทัลพลิกโฉมเกษตรไทย Smart Farm Series: Digital Transformation in the Agricultural Sector
17 May 2019
42
Articles
"depa กับ ภารกิจกู้ชีพ SMEs ยุคดิจิทัล” depa and SME Transformation for the Digital Age
17 May 2019
20
Articles
รู้จักกับ Ray Chan ผู้ก่อตั้ง 9gag In Profile Series: Ray Chan, the Story of 9gag
17 May 2019
2
Articles
รู้จักกับทิฆัมพร ทีปะปาล In profile series: Tikamporn, the Thai Animator on a global stage
17 May 2019
5
Articles
แนวปฏิบัติการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล (IP Series: Best Practices on Digital IP Promotion)
17 May 2019
9
Articles
ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก! (IP Series: How to avoid online copyright violation)
17 May 2019
15
Articles
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 3 (สาขาแคแรคเตอร์) Digital Content Series: Character
17 May 2019
17
Articles
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 2 (สาขาเกม) Digital Content Series: Game
10 May 2019
24
Articles
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 1 (สาขาแอนิเมชั่น) Digital Content Series: Animation
10 May 2019
19
Articles
โดรนกับเกษตรไทย Tech Series: Drone for Smart Farming
10 May 2019
37
Articles
เออาร์/วีอาร์ กับดิจิทัลคอนเทนต์ Tech Series: AR/VR in the Digital Content Industry
10 May 2019
26
Articles
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Tech Series: Cyber Security
10 May 2019
36
Articles
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ Tech Series: 3D Printing
10 May 2019
10
Articles
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Tech Series: Robotics and Automation System
10 May 2019
31
Articles
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Tech Series: Artificial Intelligence (AI)
10 May 2019
37
Articles
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและไร้คนขับ Tech Series: Electric and Autonomous Cars
09 May 2019
29
Articles
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Tech Series: Cloud Computing
09 May 2019
31
Articles
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Tech Series: Internet of Things (IoTs)
09 May 2019
34
Articles
รู้จักกับบิ๊กดาต้า Big Data Ecosystems
09 May 2019
36
Articles
Big Data คืออะไร
09 May 2019
51
Articles
Thailand’s Digital Economy at a Glance
09 May 2019
91
Articles
รู้จักกับเงินสกุลดิจิทัล (Getting to Know Cryptocurrency)
08 May 2019
22
Articles
Startup and SME.
23 Oct 2018
16
Articles
innovative ideas
05 Oct 2018
9
Articles
Big Data
17 Oct 2018
20
Articles
5 คนสำคัญ สำหรับทีม Startup คุณภาพ
04 Nov 2018
11
Articles
OKR เทคนิคตั้งเป้าหมายเพื่อองค์กรเทคโนโลยี
04 Nov 2018
5
Articles
หลักการ Lean ของ Startup คืออะไรกัน?
04 Nov 2018
6
Articles
จะเป็น Smart City ต้องมีอะไรบ้าง?
04 Nov 2018
43
Articles
4 นวัตกรรมที่ Agri-Tech Startup ควรรู้
04 Nov 2018
23
Articles
Bitcoin กับ เงินสกุลดิจิทัลมาแล้ว!! รีบรู้จักจะได้ไม่ตกเทรนด์
04 Nov 2018
15
Articles
Startup Trends ที่น่าสนใจจากจีนมีอะไรบ้าง
04 Nov 2018
11
Articles
รู้จัก Blockchain ฉบับเล่าให้ใครฟังก็เข้าใจ
04 Nov 2018
26
Articles
Blockchain มีประโยชน์อย่างไร มาดูกัน!!
04 Nov 2018
18
Articles
ในประเทศไทยจะใช้ Blockchain ต้องทำอย่างไร?
04 Nov 2018
12
Articles
Startup กับ SME แตกต่างอย่างไร? เลือกเป็นให้เหมาะกับคุณ
04 Nov 2018
10
Articles
5 นวัตกรรมทางการแพทย์ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล
04 Nov 2018
8
Articles
7 สัญญาณอันตรายเมื่อคุณโดนแฮค
04 Nov 2018
5
Articles
Hacker มีประเภทไหนบ้าง?
04 Nov 2018
7
Articles
ธุรกิจเป้าหมายอันดับต้นๆ ของ Hacker มีอะไรบ้าง?
04 Nov 2018
4
Articles
Ransomware ไวรัสเรียกค่าไถ่ยอดฮิต 2018
04 Nov 2018
1
Articles
ใช้ Smartlock อย่างไรให้ปลอดภัย?
04 Nov 2018
4
Articles
9 ประเภทร้ายมัลแวร์ รู้ไว้รับมือ!!
04 Nov 2018
5
Articles
รู้จัก Scam!! รัก ลวง หลอก ผ่านจอ
04 Nov 2018
4
Articles
กลวิธีป้องกัน Scam
04 Nov 2018
7
Articles
Botnet ภัยร้ายที่มาโดยไม่รู้ตัว!!
04 Nov 2018
4
Articles
3-2-1 Backup Rule จำให้ขึ้นใจ ข้อมูลไม่หายชัวร์!!
05 Nov 2018
4
Articles
5 โรคร้ายที่มากับอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์
06 Nov 2018
11
Articles
Password attack การแฮครหัสมีวิธีไหนบ้าง?
07 Nov 2018
13
Articles
Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัลมีอะไรบ้าง?
08 Nov 2018
44