Products & Services
EN
EN
TH
CN

คลังความรู้ depa

Please Select
บทความ
เทคโนโลยี Blockchain กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
15 Sep 2020
14
บทความ
Inclusive Innovation กับการขับเคลื่อนชุมชนดิจิทัล
15 Sep 2020
6
บทความ
ความท้าทายของการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลกับทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมของคนในสังคม
15 Sep 2020
31
บทความ
วิกฤตและโอกาสของพนักงานธนาคารในยุคดิจิทัล
15 Sep 2020
2
บทความ
A Case Study Phuket City Data Platform
25 Aug 2020
28
บทความ
Digital Literacy กับสังคมผู้สูงอายุ
25 Aug 2020
34
บทความ
Food Tech กับโลกของอาหารที่เปลี่ยนไป
17 Aug 2020
24
บทความ
ปลูกรักออนไลน์กับความสัมพันธ์
30 Jul 2020
11
บทความ
เทคโนโลยีวีอาร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
30 Jul 2020
24
บทความ
บิ๊กดาต้า (Big data) กับเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโควิด 19
22 Jul 2020
45
บทความ
AI กับการตลาดยุคดิจิทัล (AI Marketing in Digital World)
12 Jun 2020
68
บทความ
Machine Learning สิ่งใกล้ตัวแห่งโลกยุคใหม่
12 Jun 2020
67
บทความ
AgTech กุญแจสำคัญในการปลดล็อกปัญหาภาคเกษตรไทย
12 Jun 2020
74
บทความ
5G กับการปฏิวัติเทคโนโลยีในประเทศไทย
12 Jun 2020
39
บทความ
Data Analytics กับ COVID-19: โควิดไทยจะไปไกลขนาดไหน?
19 May 2020
87
บทความ
COVID-19 พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
19 May 2020
72
บทความ
โอกาสของโลกดิจิทัลในสังคมสูงวัย (Opportunity in Silver Economy)
16 Apr 2020
86
บทความ
โอกาสและความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของยุค Gen Z
15 Apr 2020
63
บทความ
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและห่วงโซ่อุปทาน
15 Apr 2020
71
บทความ
5G กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการแพทย์
14 Apr 2020
37
บทความ
Digital Twin คู่เสมือนดิจิทัล ในยุคแห่ง
13 Apr 2020
43
บทความ
วิธี Log In WI-FI: depa-guest
28 Feb 2020
20
Activity News
"ดีป้า" สนับสนุนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี ส่งแอปฟาร์มแคร์ ดูแลประชาชน ค้นร้านขายยาคุณภาพ มีเภสัชให้คำปรึกษา ใช้ยาให้ตรงโรค
27 Nov 2019
31
บทความ
Spearheading digital health initiatives in Thailand with the Khon Kaen Smart Health project
11 Sep 2019
15
บทความ
การสร้าง Social Enterprise ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีประเทศเกาหลีใต้
11 Sep 2019
32
บทความ
เตรียมความพร้อมรับมือ PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
11 Sep 2019
33
บทความ
การสั่งงานผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น
09 Sep 2019
23
บทความ
การกู้ยืมเงินโดยใช้วิธีส่งข้อความผ่านทางไลน์ (LINE) หรือทางเฟสบุ๊ค (facebook)
09 Sep 2019
13
บทความ
Cross-border e-commerce: ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการไทยในโลกยุคดิจิทัล
09 Sep 2019
29
บทความ
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)
09 Sep 2019
43
บทความ
Big Data กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
09 Sep 2019
33
บทความ
Investment Conditions & Incentives for Thailand’s Digital Industry
06 Sep 2019
20
บทความ
การบูรณาการ Blockchain กับการประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร
06 Sep 2019
32
บทความ
ระบบ ERP ในธุรกิจ SME
06 Sep 2019
35
บทความ
โรงงานผลิตพืช (Plant factory) เทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกแห่งอนาคต
06 Sep 2019
32
บทความ
บทเรียนจากการส่งเสริมการเรียนรู้ Coding ให้กับเยาวชนในประเทศจีน
06 Sep 2019
14
บทความ
บทเรียนจากจีนเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลสู่ตลาดโลก
06 Sep 2019
13
บทความ
มุมมองนานาชาติสู่ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ ตอนที่ 2 กรณีศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา
06 Sep 2019
5
บทความ
มุมมองนานาชาติสู่ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ ตอนที่ 1
06 Sep 2019
9
บทความ
“ดีป้า” ไม่หยุดติดอาวุธสตาร์ทอัพไทย ร่วมขับเคลื่อน ‘Drivemate’ ดีกรีสตาร์ทอัพระดับ Series A
09 Jul 2019
7
Public Relations
เปิดเทอมเติมประสบการณ์ "ดีป้า" แนะนำแอป KIDDEEPASS พาสปอร์ตความสนุกกับกิจกรรมดี ๆ ที่เด็ก ๆ ไม่ควรพลาด
16 May 2019
4
Public Relations
SP Smartplants ที่ปรึกษาเกษตรยุคใหม่
01 Jun 2019
10
บทความ
พลิกโฉมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ผสานเนื้อหาและความบันเทิง สู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Digital Manpower Series: Coding Thailand for the 21st Century)
23 May 2019
10
บทความ
ขอนแก่นกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ (Digital Society Series: Medical & Healthcare Smart City at Khonkaen)
23 May 2019
13
บทความ
ส่งเสริมสังคมสุขภาพดีด้วยดิจิทัล (Digital Society Series: e-Health Open Data Platform for Aged Society)
23 May 2019
12
บทความ
แพลตฟอร์ม poskar เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Digital Society Series: poskar Platform for Tourism
23 May 2019
12
บทความ
เชียงใหม่กับการทดลองระบบปิดในโรงเรือนสำหรับพืชผักผลไม้ (Smart Farm Series: Chiang Mai Plant Factory)
17 May 2019
9
บทความ
ไทยแลนด์ 4.0 ยุคแห่งการใช้ดิจิทัลพลิกโฉมเกษตรไทย Smart Farm Series: Digital Transformation in the Agricultural Sector
17 May 2019
25
บทความ
"depa กับ ภารกิจกู้ชีพ SMEs ยุคดิจิทัล” depa and SME Transformation for the Digital Age
17 May 2019
12
บทความ
รู้จักกับ Ray Chan ผู้ก่อตั้ง 9gag In Profile Series: Ray Chan, the Story of 9gag
17 May 2019
1
บทความ
รู้จักกับทิฆัมพร ทีปะปาล In profile series: Tikamporn, the Thai Animator on a global stage
17 May 2019
4
บทความ
แนวปฏิบัติการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล (IP Series: Best Practices on Digital IP Promotion)
17 May 2019
5
บทความ
ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก! (IP Series: How to avoid online copyright violation)
17 May 2019
8
บทความ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 3 (สาขาแคแรคเตอร์) Digital Content Series: Character
17 May 2019
5
บทความ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 2 (สาขาเกม) Digital Content Series: Game
10 May 2019
10
บทความ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 1 (สาขาแอนิเมชั่น) Digital Content Series: Animation
10 May 2019
10
บทความ
โดรนกับเกษตรไทย Tech Series: Drone for Smart Farming
10 May 2019
16
บทความ
เออาร์/วีอาร์ กับดิจิทัลคอนเทนต์ Tech Series: AR/VR in the Digital Content Industry
10 May 2019
19
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Tech Series: Cyber Security
10 May 2019
15
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ Tech Series: 3D Printing
10 May 2019
6
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Tech Series: Robotics and Automation System
10 May 2019
13
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Tech Series: Artificial Intelligence (AI)
10 May 2019
17
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและไร้คนขับ Tech Series: Electric and Autonomous Cars
09 May 2019
7
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Tech Series: Cloud Computing
09 May 2019
18
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Tech Series: Internet of Things (IoTs)
09 May 2019
19
บทความ
รู้จักกับบิ๊กดาต้า Big Data Ecosystems
09 May 2019
22
บทความ
Big Data คืออะไร
09 May 2019
28
บทความ
Thailand’s Digital Economy at a Glance
09 May 2019
51
บทความ
รู้จักกับเงินสกุลดิจิทัล (Getting to Know Cryptocurrency)
08 May 2019
4
บทความ
Startup and SME.
23 Oct 2018
8
บทความ
innovative ideas
05 Oct 2018
3
บทความ
Big Data
17 Oct 2018
12
บทความ
5 คนสำคัญ สำหรับทีม Startup คุณภาพ
04 Nov 2018
4
บทความ
OKR เทคนิคตั้งเป้าหมายเพื่อองค์กรเทคโนโลยี
04 Nov 2018
2
บทความ
หลักการ Lean ของ Startup คืออะไรกัน?
04 Nov 2018
2
บทความ
จะเป็น Smart City ต้องมีอะไรบ้าง?
04 Nov 2018
22
บทความ
4 นวัตกรรมที่ Agri-Tech Startup ควรรู้
04 Nov 2018
8
บทความ
Bitcoin กับ เงินสกุลดิจิทัลมาแล้ว!! รีบรู้จักจะได้ไม่ตกเทรนด์
04 Nov 2018
2
บทความ
Startup Trends ที่น่าสนใจจากจีนมีอะไรบ้าง
04 Nov 2018
3
บทความ
รู้จัก Blockchain ฉบับเล่าให้ใครฟังก็เข้าใจ
04 Nov 2018
11
บทความ
Blockchain มีประโยชน์อย่างไร มาดูกัน!!
04 Nov 2018
4
บทความ
ในประเทศไทยจะใช้ Blockchain ต้องทำอย่างไร?
04 Nov 2018
2
บทความ
Startup กับ SME แตกต่างอย่างไร? เลือกเป็นให้เหมาะกับคุณ
04 Nov 2018
3
บทความ
5 นวัตกรรมทางการแพทย์ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล
04 Nov 2018
3
บทความ
7 สัญญาณอันตรายเมื่อคุณโดนแฮค
04 Nov 2018
2
บทความ
Hacker มีประเภทไหนบ้าง?
04 Nov 2018
3
บทความ
ธุรกิจเป้าหมายอันดับต้นๆ ของ Hacker มีอะไรบ้าง?
04 Nov 2018
2
บทความ
Ransomware ไวรัสเรียกค่าไถ่ยอดฮิต 2018
04 Nov 2018
บทความ
ใช้ Smartlock อย่างไรให้ปลอดภัย?
04 Nov 2018
บทความ
9 ประเภทร้ายมัลแวร์ รู้ไว้รับมือ!!
04 Nov 2018
2
บทความ
รู้จัก Scam!! รัก ลวง หลอก ผ่านจอ
04 Nov 2018
4
บทความ
กลวิธีป้องกัน Scam
04 Nov 2018
3
บทความ
Botnet ภัยร้ายที่มาโดยไม่รู้ตัว!!
04 Nov 2018
2
บทความ
3-2-1 Backup Rule จำให้ขึ้นใจ ข้อมูลไม่หายชัวร์!!
05 Nov 2018
2
บทความ
5 โรคร้ายที่มากับอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์
06 Nov 2018
4
บทความ
Password attack การแฮครหัสมีวิธีไหนบ้าง?
07 Nov 2018
4
บทความ
Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัลมีอะไรบ้าง?
08 Nov 2018
13