บริการ
TH
EN
TH
CN
คำถามที่พบบ่อย
close
ดีป้า คือใคร
สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://www.depa.or.th/th/about-depa/background
close
วิธีการสมัครเข้ารับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องทำอย่างไร
ท่านสามารถดูประกาศได้ที่ : https://www.depa.or.th/th/all-news/announcement และสามารถ download เอกสารได้ที่: https://www.depa.or.th/th/funds
close
อยากจะร่วมทำงานกับ depa สมัครที่ไหน
https://eservice.depa.or.th/recruit1.php
close
ขั้นตอนการลงทะเบียน Digital Provider กับ depa
https://www.depa.or.th/th/register-landing/for-digital-operators
close
ขอรับการสนับสนุน Digital StartUp ต้องทำอย่างไรบ้าง
https://www.depa.or.th/th/startup
สามารถสอบถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น