EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
News
ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดฉาก HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบแรก กรุงเทพฯ คนรุ่นใหม่ 48 ทีม ร่วมโชว์ไอเดียขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย DIGITAL SOLUTIONS
31 Jan 2023
5
News
depa จับมือ สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
30 Jan 2023
3
News
การผจญภัยครั้งใหม่ของเหล่าเมล็ดพันธุ์ดิจิทัล เริ่มขึ้นแล้ว
30 Jan 2023
3
News
depa จับมือ พันธมิตรภาครัฐ-เอกชน เร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย
29 Jan 2023
1
News
ดีป้า !! เปิดบ้าน “Thailand Digital Valley” ต้อนรับคณะผู้ประกอบการ SMEs ยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่คลัสเตอร์ 4.0 คลัสเตอร์ดิจิทัลอย่างอบอุ่น
29 Jan 2023
4
News
#DigitalCEO6 ยกทัพวิทยากรตัวจริง เปิดโลกความรู้สำหรับผู้นำยุคดิจิทัล
28 Jan 2023
2
News
depa เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Delaware, USA ในโครงการ"ผู้พิการศึกษาและวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย" (Thailand DIST/ENTR Winter 2023)
27 Jan 2023
1
News
depa จับมือ กระทรวงแรงงาน เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคต
27 Jan 2023
2
News
ดีป้า ร่วมหารือคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมความพร้อมเปิดตัวศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X CENTER)
26 Jan 2023
5
News
“ผอ.ใหญ่ดีป้า” ให้สัมภาษณ์"การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ" ในรายการก้าวเปลี่ยนโลก ออกอากาศช่อง True4U 24
25 Jan 2023
6
News
ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนคูปองดิจิทัลให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
25 Jan 2023
2
News
depa ตะวันออก จับมือ DAT พัฒนาโครงการปั้นดิจิทัลสตาร์ทอัพ ม.ก. ศรีราชา
24 Jan 2023
2