Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Activity News
“ดีป้า” จับมือพันธมิตรจัดกิจกรรม “Young Safe Internet Leader Camp” เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนรู้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
18 Oct 2019
Activity News
“ดีป้า” ขึงแผนขับเคลื่อนเชียงรายสู่เมืองเกษตรอัจฉริยะด้วยการนำ Digital Solution มาประยุกต์ใช้
17 Oct 2019
Activity News
“ดีป้า” รับรางวัล Recognition of Excellence Award
17 Oct 2019
Activity News
“ดีป้า” ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย จับมือพันธมิตรนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ
17 Oct 2019
Activity News
"ผอ.ดีป้า" โต้ใช้งบไม่เหมาะสม แจงละเอียดยิบทุกโครงการโปร่งใส มีตัวชี้วัดชัดเจน แนะผู้ที่กล่าวหา ศึกษาข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่
17 Oct 2019
Activity News
“ดีป้า” ร่วมจัดงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 EDUCA 2019 พร้อมนำทีมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโค้ดดิ้ง ซึ่งมีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
16 Oct 2019
Activity News
"ดีป้า" ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
16 Oct 2019
Activity News
“ดีป้า” ร่วมให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ พร้อมชี้ช่องสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจ
16 Oct 2019
Activity News
ดีป้า จับมือ 17 พันธมิตร ทั้งสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ ระดมสมองยกระดับพัฒนากำลังคนดิจิทัล รองรับอีอีซี
16 Oct 2019
Activity News
“ดีป้าใต้” ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทบทวนแผนเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต สู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
15 Oct 2019
Activity News
“ดีป้า” ร่วมคัดเลือกรางวัลห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัลดีเด่นระดับประเทศ
15 Oct 2019
Activity News
“ดีป้า” ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙
13 Oct 2019