Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
News
depa จับมือ อบจ.ลำปาง พัฒนาศักยภาพเยาวชน - บุคลากรทางการศึกษา สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 Feb 2024
icon view 1
default
News
depa เติมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้นักศึกษา ม.ราชภัฏฯ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 Feb 2024
icon view 1
default
News
ดีอี - ดีป้า ปักหมุดเมืองย่าโม เร่งสร้างความตระหนักรู้ โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ภาคอีสาน
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 Feb 2024
icon view 4
default
News
depa จับมือ ทม.หัวหิน เดินหน้า “Hauhin Smart city เมืองทันสมัยที่มีความสุข“
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 Feb 2024
icon view 1
default
News
depa เสริมกำลัง อปท. เพื่อก้าวสู่การบริการภาครัฐอัจฉริยะ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 Feb 2024
icon view 1
default
News
ดีป้า หารือแนวทางความร่วมมือกับ CP Entertainment Group - Digital Content Unit เพื่อยกระดับดิจิทัลคอนเทนต์ไทยและสื่อบันเทิงดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 Feb 2024
icon view 1
default
News
depa ร่วม UNOPS พัฒนา Smart City กัมพูชา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 Feb 2024
icon view 2
default
News
depa พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมพิจารณา “หลักสูตรอบรมการปฎิบัติการบินโดรนเพื่อการเกษตร” ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 Feb 2024
icon view 1
default
News
depa ผนึกกำลังพันธมิตร JICA และ สถ. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 Feb 2024
icon view 1
default
News
depa ต้อนรับนักศึกษา AIT พร้อมหารือการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในพื้นที่แหลมฉบัง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 Feb 2024
icon view 1
default
News
depa ผลักดันเมืองอัจฉริยะภาคเหนือ ขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่แบบมุ่งเป้า
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 Feb 2024
icon view 2
default
News
depa จับมือเครือข่ายรัฐ - เอกชน - ประชาสังคม เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่ จ.ตรัง - พัทลุง ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 Feb 2024
icon view 3