Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 (แบบ สขร.1)
11 Oct 2019
Activity News
เรียนรู้หลากหลายประเด็นด้านการเกษตรและเทคโนโลยี-นวัตกรรมดิจิทัล ไปกับ "หลักสูตรผู้นำเกษตร CDA" สัปดาห์ที่ 9
21 Sep 2019
Activity News
"ดีป้าอีสานล่าง" จับมือจังหวัดอุบลราชธานี เดินหน้าแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
20 Sep 2019
ไม่มีหมวดหมู่
ลุยต่อ สัปดาห์ 3 ของหลักสูตร MCDT รุ่น 1 อนาคตของการท่องเที่ยว ติวเข้มแนวทางเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัล – สร้างเว็บไซต์เป็นอาวุธ - กฏหมาย GDPR
20 Sep 2019
Activity News
“ดีป้า” นำคณะ CDA รุ่น1 ศึกษาพระอัจฉริยะภาพด้านการเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
20 Sep 2019
Activity News
"ดีป้า" ร่วมให้ความรู้ด้านการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ พร้อมออกบูธสร้างการรับรู้สำนักงานฯ ในงาน “MUKDAHAN EWEC INDUSTRIAL 2019”
20 Sep 2019
Activity News
"ดีป้า" ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
20 Sep 2019
Activity News
ประกาศ 10 ผลงานเข้าร่วม Pitching ในหัวข้อ “ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรไทยอย่างไร”
20 Sep 2019
Activity News
“ดีป้า” ร่วมส่งมอบความรู้-คำปรึกษาด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่ผู้สนใจในงานประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
20 Sep 2019
Activity News
"ดีป้า" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่ออีอีซี
20 Sep 2019
Procurement News
จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลคนเกษตรดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 Sep 2019
Procurement News
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 Sep 2019