EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ประกาศมาตรการ
ดีป้า เปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะการบิน การออกใบอนุญาต และการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร
02 Feb 2023
6
News
ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดฉาก HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบแรก กรุงเทพฯ คนรุ่นใหม่ 48 ทีม ร่วมโชว์ไอเดียขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย DIGITAL SOLUTIONS
31 Jan 2023
5
Procurement News
รายงานขอเช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 1 เดือน (16 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 Jan 2023
3
ประกาศมาตรการ
แนวทางการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงบริการภาครัฐและมาตรฐาน
30 Jan 2023
10
News
depa จับมือ สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
30 Jan 2023
3
News
การผจญภัยครั้งใหม่ของเหล่าเมล็ดพันธุ์ดิจิทัล เริ่มขึ้นแล้ว
30 Jan 2023
3
News
depa จับมือ พันธมิตรภาครัฐ-เอกชน เร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย
29 Jan 2023
1
News
ดีป้า !! เปิดบ้าน “Thailand Digital Valley” ต้อนรับคณะผู้ประกอบการ SMEs ยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่คลัสเตอร์ 4.0 คลัสเตอร์ดิจิทัลอย่างอบอุ่น
29 Jan 2023
3
News
#DigitalCEO6 ยกทัพวิทยากรตัวจริง เปิดโลกความรู้สำหรับผู้นำยุคดิจิทัล
28 Jan 2023
2
Procurement News
จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 Jan 2023
2
News
depa เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Delaware, USA ในโครงการ"ผู้พิการศึกษาและวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย" (Thailand DIST/ENTR Winter 2023)
27 Jan 2023
1
Procurement News
เช่าใช้ระบบ Cloud Server สำหรับโครงการศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลพื้นฐานสำหรับสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 Jan 2023
9