Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Announcement News
ดีป้า ร่วมกับ Denso และ FoSTAT เชิญชวน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Denso's Lean IoT
18 Sep 2020
3
Announcement News
ดีป้า ตามหาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพ ร่วมออกบูธโครงการฟื้นฟูผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ดิจิทัลและสตาร์ทอัพ หลังโควิด-19
15 Sep 2020
28
Announcement News
depa เปิดพื้นที่ทดสอบ 5G Regulatory Sandbox
08 Sep 2020
12
Announcement News
“ดีป้า” ประกาศ 9 ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบแรก จากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 25 ราย
27 Aug 2020
34
Announcement News
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล (depa Standardization Voucher) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 Aug 2020
35
Announcement News
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ
24 Aug 2020
11
Announcement News
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Living
24 Aug 2020
23
Announcement News
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Governance
24 Aug 2020
5
Announcement News
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Health
24 Aug 2020
8
Announcement News
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุลคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
03 Aug 2020
48
Announcement News
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund (ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 5 ปี 2563)
31 Jul 2020
34
Announcement News
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ ๒ (Chief of Digital Agro Business) ฉบับที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
30 Jul 2020
28