EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Announcement News
การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่โรงแรม ภายใน Thailand Digital Valley
13 Jan 2023
16
Announcement News
แนวทางการจัดเก็บค่าบริการจัดการสินทรัพย์ของสำนักงาน ประเภทลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
13 Jan 2023
12
Announcement News
แนวทางการจัดเก็บค่าบริการจัดการสินทรัพย์ของสำนักงาน ประเภทลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
11 Jan 2023
18
Announcement News
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2565
10 Jan 2023
15
Announcement News
ฉลองช่วงเวลาพิเศษ ขึ้นปีใหม่ 2566 depa มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย
29 Dec 2022
56
Announcement News
เข้าใจ พ.ร.บ การปฏิบัติราชการทางอีเล็กทรอนิกส์ ยกระดับ 'ภาครัฐสู่โลกดิจิทัล'
22 Dec 2022
6
Announcement News
อัตราค่าบริการการใช้พื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
22 Dec 2022
10
Announcement News
depa ร่วมสนับสนุน SME ปรับตัวรับดิจิทัลเทคโนโลยี เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน หนุนโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการปรับตัว (Transformation Loan) กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
22 Dec 2022
47
Announcement News
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
22 Dec 2022
55
Announcement News
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการ DP Build-up รอบสุดท้ายของปี Fast Track Lane
09 Dec 2022
8
Announcement News
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2566
01 Dec 2022
102
Announcement News
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
29 Nov 2022
5