Products & Services
EN
EN
TH
CN
Pm Award
Please Select

 2019

สำหรับในปี 2918 มีผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Award  2018 ภายใต้แนวคิด “Digital Thailand Big DATA”  คว้ารางจำนวนทั้งสิ้น ๔ ประเภทรางวัล ดังนี้

สาขา : Digital Youth of the year
ผู้ได้รับรางวัล : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลงาน : Inskru Online Sharing Platform for Teachers Online to Offline Community Platform 

เว็บไซต์สำหรับแบ่งปัน เทคนิคการสอน กิจกรรมและสื่อการสอนสำหรับครูเราเชื่อว่า ครูที่มีไอเดียดี กระจายอยู่ทั่วประเทศ ไอเดียที่ดีในมุมนึงของประเทศ สามารถส่งต่อไปให้ครูอีกมุมนึงของประเทศที่มีบริบทเดียวกันสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้นได้ ไอเดียกว่า 600 ไอเดีย สมาชิกกว่า 3500 คน คนนำไอเดียไปใช้แล้วกว่า 5,000 ครั้ง เด็กกว่า 1,2000,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากการครูนำไอเดียไปใช้


สาขา Digital Community of the year 
ผู้ได้รับรางวัล : ชุมชนบ้านถ้ำเสือ
ผลงาน : ธนาคารต้นไม้

ใช้แอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลต้นไม้ที่ปลูกแล้วคำนวณเครดิตคาร์บอนแปรเป็นมูลค่า สามารถใช้หนี้และเป็นหลักประกันทางการเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตร ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ช่วยแก้ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้อย่างยั่งยืนสาขา Digital Startup of the year
ผู้ได้รับรางวัล : บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด
ผลงาน : Que Q Application

แอพพลิเคชั่นสำหรับให้ผู้ใช้บริการจองคิวรับบริการต่าง ๆ รวมทั้งธนาคาร หรือโรงพยาบาล ผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันขยายตลาดไปยัง สถานที่ราชการ มาเลเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์

สาขา Digital Organization of the year
ผู้ได้รับรางวัล : ทรู ดิจิทัล พาร์ค
ผลงาน : ระบบนิเวศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

มีโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมแบบองค์รวมล้ำสมัยและนำเทคโนโลยีมาใช้เต็มรูปแบบ อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  โซลูชั่น IoT  ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ห้องทดลอง R&D และ Maker Space ที่นี่เป็น Digital Innovation Hub ที่ดึงดูดทั้งสตาร์ทอัปและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากทั่วโลกให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตดิจิทัลภายใต้แนวคิด Digital Lifestyle-Connecting Possibilitiesสาขา Digital Entrepreneur of the year
ผู้ได้รับรางวัล : คุณวรวุฒิ อุ่นใจ บริษัทซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
ผลงาน : OfficeMate จาก ธุรกิจห้องแถว สู่ธุรกิจหมื่นล้าน

เป็นธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงานที่ใหญ่ที่สุด เติบโตได้โดยการนำเทคโนโลยีออนไลน์, ระบบ   E-commerce, Online-catalog, B2B, E-commerce Warehouse มาใช้บริหาร จัดการองค์กร ส่งผลให้ บริษัทออฟฟิศเมท เติบโตจนกลายเป็น บริษัทมหาชน และในปัจจุบัน คือ บริษัทซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards อีกด้วย “ออฟฟิศเมท ที่เดียวครบ ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ”
รางวัลชมเชย (Digital Talent of the year) จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ 

1. ผู้ได้รับรางวัล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผลงาน : ระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติก
 

BLISS เป็นหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ ใช้สนับสนุน และส่งเสริมในกิจกรรม บำบัดของเด็กออทิสติก สามารถรองรับการทำกิจกรรม และสร้างการตอบสนอง ที่หลากหลาย ด้วยระบบกลไกการเคลื่อนไหว และระบบเซนเซอร์ภายในตัวหุ่นยนต์ ที่ช่วยตรวจจับ การตอบสนอง ของผู้เล่นและเก็บข้อมูลใช้ใน การวิเคราะห์พฤติกรรม ของผู้ใช้งานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนผ่าน กระบวนการทาง Machine Learning 

2. ผู้ได้รับรางวัล : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย
ผลงาน : นำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มาใช้ในกระบวนการผลิตข้าว 

นำเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์อากาศมาใช้ สามารถพยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง และใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ทดแทนแรงงาน สามารถตรวจสอบสภาพแปลงปลูก หว่านเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย ช่วยเพิ่มผลิตภาพและสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้2018

และสำหรับในปี 2018 มีผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Award  2018 ภายใต้แนวคิด “Digital Thailand Big DATA”  คว้ารางจำนวนทั้งสิ้น ๔ ประเภทรางวัล ดังนี้

ทีมอินสเปคตรา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
คว้ารางวัล Digital Youth of the year
 
ทีมนักศึกษาผู้พัฒนานวัตกรรมระบบตรวจับสสารด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส ช่วยเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม จังหวัดร้อยเอ็ด 
คว้ารางวัล Digital Community of the year 

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและผลักดันให้เกิดการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยหลายล้านบาทต่อปีให้กับคนในชุมชน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
คว้ารางวัล Digital Organization of the year 

องค์กรที่ขับเคลื่อนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินมาให้บริการลูกค้า ด้วยการ Transform องค์กรครั้งใหญ่เพื่อมุ่งสู่การเป็น The Most Admired Bank และยังเป็นผู้ที่ปฏิวัติวงการด้วยการยกเลิกค่าธรรมเนียมบริการผ่านช่องทาง Digital โดยไม่มีเงื่อนไข ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา Application SCB Easy มีลูกค้ารายใหม่ 3.5 ล้านราย ลูกค้าเข้าใช้งาน application 1,000 ล้านราย  ทำธรุกรรมทางการเงิน 500 ล้านครั้ง และได้รับรางวัลรวม 11 รางวัลบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด 
คว้ารางวัล Digital Startup of the year 

สตาร์ทอัพไทยที่พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบริหารธุรกิจก่อสร้าง “ฟรี” รายแรกในเอเชีย มีการทำ Big Data เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในยุคดิจิทัล ทำให้ผู้รับเหมาสามารถควบคุมต้นทน และรู้ผลประกอบการได้แบบเรียลไทม์


2017

จากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการจัดกิจกรรมมอบรางวัลเกียรติยศ ภายในงานนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang” เมื่อปี 2017 และ 2018 สะท้อนให้เห็นความตื่นตัว ความพร้อมของนิสิตนักศึกษา สถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนธุรกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

สำหรับรางวัล Prime Minister’s Digital Award  2017 รางวัลนวัตกรรมดิจิทัลอันทรงคุณค่าครั้งแรกในไทย ภายใต้แนวคิด “Digital Transformation Thailand” มีผู้ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งสิ้น ๕ ประเภทรางวัล ดังนี้

Digital Entrepreneur of the Year 
รางวัลสำหรับเจ้าของธุรกิจที่สามารถขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหาหรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรและเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

Digital Startup of the Year

รางวัลสำหรับ Startup ซึ่งมีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหาหรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัทโอมิเซะ จำกัด 
Start up ไทย ที่เป็นยูนิคอร์นจาก ICO หรือบริษัทที่มีมูลค่าเกินหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐรายแรกของโลก
Digital Organization of the Year 

รางวัลสำหรับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหา หรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพมีผลทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
องค์กรผู้ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมจากเทคโนโลยีด้านการเงินโดยขยายผลให้มีการใช้งานแพร่หลายทั่วประเทศไทยDigital Youth of the Year 

รางวัลสำหรับเยาวชน ซึ่งนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา หรือบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม อันนำมาซึ่งการแก้ปัญหาของสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัย ได้รับมาตรฐานสากล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Welse ผู้พัฒนาผลงานชุดตรวจเลือดสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น (Early detection) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กลุ่มนักศึกษาผู้พัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วย

Load More

 1. สามารถกรอกใบสมัครด้าน Digital Youth of the year  ได้ที่ https://forms.gle/jyzUfnuLSG6RSyC3A
 2. สามารถกรอกใบสมัครด้าน Digital Community of the year ได้ที่ https://forms.gle/X5atKRpbX2rRGvAk8
 3. สามารถกรอกใบสมัครด้าน Digital Organization of the year ได้ที่ https://forms.gle/45BhB8yaLnz1kXF38
 4. สามารถกรอกใบสมัครด้าน Digital Startup of the year ได้ที่ https://forms.gle/LQ6fEQmCxkYDx7NG7
 5. สามารถกรอกใบสมัครด้าน Digital Entrepreneur of the yearได้ที่ https://forms.gle/vnE7K2BZQMCdtcnB8
 6. สามารถกรอกใบสมัคร รางวัล PM’s Special Award: Digital International Corporation of the year ได้ที่ https://forms.gle/7LEEq2BYBGjJr2UHA
 7. ท่านสามารถร่วมเสนอรายชื่อได้ที่  https://forms.gle/JveWuWTEv6PtYzp2A


Load More

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือก

ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2020

ภายในงาน “Digital Thailand Big Bang : Digital Station Siam Square”


ประเภทรางวัลทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท

 1. ด้าน Digital Youth of the year
 2. ด้าน Digital Community of the year
 3. ด้าน Digital Organization of the year
 4. ด้าน Digital Startup of the year 
 5. ด้าน Digital Entrepreneur of the year
 6. PM’s Special Award: Digital International Corporation of the year

  ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในแต่ละด้าน ดาวน์โหลด
Load More