Products & Services
EN
EN
TH
CN

depa บุกเมืองสุพรรณ จัดเวิร์กช็อป “ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล” ขับเคลื่อนโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)”

21 มีนาคม 2566 สุพรรณบุรี - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำโดย นายรพีพัฒน์ นำนาผล ผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมเปิดตัวกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล” ภายใต้โครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจ ลดต้นทุน-เพิ่มรายได้

ภาพ ผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง ดีป้า กล่าวเปิดกิจกรรม

โดยมี นายเอกรินทร์ ไชยยะ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ นางสาวลักคณา ทองจำรูญ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสุพรรณบุรี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และพร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงที่ตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ภายในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล” โครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)” ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้ด้านการทำการตลาดออนไลน์ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการใช้งานแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดการจับคู่ธุรกิจได้ทันทีถึง 70% จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ภาพ บรรยากาศกิจกรรม

ภาพ บรรยากาศกิจกรรม

สำหรับโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จะเดินสายจัดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2566 โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ได้ที่ www.transformmarket.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @transformmarket

ภาพ บรรยากาศกิจกรรม

ภาพ บรรยากาศกิจกรรม