Products & Services
EN
EN
TH
CN

depa ชวนเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ร่วมกับเอกชน พัฒนาโครงการความร่วมมือในรูปแบบ PPP ภายใต้ โครงการ "depa Smart Living Solution"

12 พ.ค. 65 , การประชุมออนไลน์ - ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) โดยนายพรชัย จันทร์ถาวร นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ชี้แจงรายละเอียดโครงการ "depa Smart Living Solution" แก่เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะและเอกชน มีผู้เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการกว่า 100 คน ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกในการสร้างช่องทางการ matching ระหว่างเมืองและเอกชนผู้ให้บริการด้านดิจิทัล เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการและขอรับเงินสนับสนุนจากดีป้า โดยมีมูลค่าการสนับสนุนรวมกว่า 6 ล้านบาท สำหรับแพลตฟอร์มการเจรจาจับคู่ธุรกิจนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อีเว้นท์พาส (ประเทศไทย)

โครงการ depa Smart Living Solutions มีวัตถุประสงค์เพื่อจับคู่ความต้องการในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคหน่วยงาน ท้องถิ่น และภูมิภาค กับภาคเอกชนที่มีความพร้อมในการร่วมมือเพื่อ บริการเมืองอัจฉริยะในรูปแบบรัฐร่วมเอกชน หรือ PPP และกระตุ้นให้เกิดการร่วมทุนฯ เพื่อให้เกิดต้นแบบการให้บริการเมืองอัจฉริยะของหน่วยงานท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดและขยายผลได้ในอนาคต ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเกิดความร่วมมือในการพัฒนาบริการเมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรม พร้อมกับการยกระดับองค์ความรู้ สร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมให้เมือง และภาคเอกชน ให้สามารถดำเนินโครงการเพื่อบริการเมืองอัจฉริยะได้อย่างยั่งยืน

เปิดรับสมัครเอกชนที่สนใจ ลงทะเบียนเป็น depa digital provider และ เมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะสมัครของดีป้า เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Evenpass ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 17 มิถุนายน 2565 ทางลิ้งค์ลงทะเบียน ดังนี้ สำหรับภาคเอกชน (DP) evpss.co/dpregister สำหรับเมือง evpss.co/depasmartcity2022

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan หรือ ดาวน์โหลดและรับฟังคลิปย้อนหลังรายละเอียดโครงการได้ที่ https://www.bit.ly/3FGYf4s